No newline at end of file
Home / Tin tức / Hình ảnh / Hình cổng chùa Giác Hải, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, của Thượng tọa Thích Trí Khải

Hình cổng chùa Giác Hải, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, của Thượng tọa Thích Trí Khải

Download PDF
Hình cổng chùa Giác Hải, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, của Thượng tọa Thích Trí Khải
Hình cổng chùa Giác Hải, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, của Thượng tọa Thích Trí Khải

 

 

 

Xem Thông cáo báo chí của PTTPGQT (30/04/2017): Công an và Giáo hội Phật giáo Nhà nước bẻ khóa đột nhập chiếm chùa Giác Hải ở Lâm Đồng để tổ chức Đại lễ Phật Đản LHQ cho Nhà nước Cộng sản – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Thân hào, Nhân sĩ, Trí thức, Thanh niên Sinh viên và Đồng bào các giới kết đoàn để ngăn chận tái hồi cái họa một nghìn năm Bắc phương đô hộ

Check Also

Saigon Times : Sàigòn Times, ngày 1.5.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *