No newline at end of file
Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – 2.9.2016] Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền có hệ thống — Câu Chuyện Cuối Tuần về 2 chữ Thiện, Ác

[Đài Phật giáo Việt Nam – 2.9.2016] Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền có hệ thống — Câu Chuyện Cuối Tuần về 2 chữ Thiện, Ác

Download PDF

 

 

Bản tin Hội Nghị ở Johannesburg, Nam Phi, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) ra Quyết Nghị tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền có hệ thống — Tường trình Đại lễ Vu Lan nơi quê nhà & Câu Chuyện Cuối Tuần : Ký giả Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về hai chữ Thiện và Ác.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

 

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

Check Also

Hai Dân biểu Mỹ và Quốc hội Châu Âu hậu thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 17-11-2017 – Viện Hoá Đạo GHPGVNTN kêu gọi khẩn cấp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *