No newline at end of file
Home / Tài liệu / Các quốc gia trên thế giới / USCIRF: Tự do Tôn Giáo Việt Nam Đánh giá để Đưa vào Danh Sách các Quốc gia Đáng Tâm Đặc Biệt 10 năm sau khi Dỡ bỏ

USCIRF: Tự do Tôn Giáo Việt Nam Đánh giá để Đưa vào Danh Sách các Quốc gia Đáng Tâm Đặc Biệt 10 năm sau khi Dỡ bỏ

Download PDF

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF):

 

USCIRF: Tự do Tôn Giáo Việt Nam Đánh giá để Đưa vào Danh Sách các Quốc gia Đáng Tâm Đặc Biệt 10 năm sau khi Dỡ bỏ (Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ)

This post is also available in: English French

Check Also

PTTPGQT : Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VĂN PHÒNG II VIỆN HOÁ ĐẠO …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *