No newline at end of file
Home / Tài liệu / Các quốc gia trên thế giới / USCIRF: Tự do Tôn Giáo Việt Nam Đánh giá để Đưa vào Danh Sách các Quốc gia Đáng Tâm Đặc Biệt 10 năm sau khi Dỡ bỏ

USCIRF: Tự do Tôn Giáo Việt Nam Đánh giá để Đưa vào Danh Sách các Quốc gia Đáng Tâm Đặc Biệt 10 năm sau khi Dỡ bỏ

Download PDF

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF):

 

USCIRF: Tự do Tôn Giáo Việt Nam Đánh giá để Đưa vào Danh Sách các Quốc gia Đáng Tâm Đặc Biệt 10 năm sau khi Dỡ bỏ (Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ)

This post is also available in: English French

Check Also

UBBVQLNVN : Lá Thư Ngỏ gửi Tổng Thống Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

    Kính gửi Ngài Barack Obama Tổng Thống Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ Toà …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *