Home / News / Photos (page 6)

Photos

image

Légende 1 Đại đức Thích Đạo Sơn phản cung và tố cáo trước tòa Légende 2 Bà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Tám, cùng 5 Phật tử kêu oan cho Đại đức Thích Nguyên Kiên. Mẹ Tám cầm tấm biểu ngữ : “Người dân Việt Nam sống dưới chế độ …

Read More »