Home / Uncategorized

Uncategorized

President of Taiwan Tsai Ing-wen (centre) with participants of the TIRFF

VCHR highlights serious violations of freedom of religion or belief in Vietnam at the Taiwan International Religious Freedom Forum (TIRFF)

PARIS, 8 June 2019 (VCHR) – Mr. Võ Trần Nhật, Executive Secretary of the Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) described the alarming situation of freedom of religion or belief (FoRB) in Vietnam at the Taiwan International Religious Freedom Forum (TIRFF) held in the city of Hsinchu, near Taipei, from …

Read More »

Stay in contact with VCHR!

Ma Newsletter Par By signing up to receive our information, you can help us to continue our vital work for human rights in Vietnam. We really appreciate your support! To confirm that you wish to receive news from the Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) and the International Buddhist Information …

Read More »

  Quê Me: Action for Democracy in Vietnam & Vietnam Committee on Human Rights thank you warmly for your generous support !!!    

Read More »

Buddhist Youth Leader Lê Công Cầu goes on hunger strike to protest ban on visiting critically-ill UBCV leader Thích Quảng Độ

PARIS, 15h May 2017 (VCHR) – The Vietnam Committee on Human Rights (VCHR) strongly protests the inhumane attitude of the Vietnamese government regarding Most Venerable Thích Quảng Độ, 89 year-old Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV). According to reports received from the UBCV, Thích Quảng Độ, who …

Read More »

Hòa thượng Thích Thiện Hạnh trao 9 điểm thỉnh nguyện và nói với Bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ rằng : Kỷ niệm 60 năm bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, nhưng tại Việt Nam chưa hề có nhân quyền và tự do tôn giáo

PARIS, ngày 16.12.2008 (PTTPGQT) – Hôm nay Viện Hóa Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Tường trình về cuộc gặp gỡ tại chùa Báo Quốc, Huế, giữa Bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh và Thượng tọa …

Read More »