Home / Uncategorized (page 2)

Uncategorized

Hòa thượng Thích Thiện Hạnh trao 9 điểm thỉnh nguyện và nói với Bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ rằng : Kỷ niệm 60 năm bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, nhưng tại Việt Nam chưa hề có nhân quyền và tự do tôn giáo

PARIS, ngày 16.12.2008 (PTTPGQT) – Hôm nay Viện Hóa Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Tường trình về cuộc gặp gỡ tại chùa Báo Quốc, Huế, giữa Bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh và Thượng tọa …

Read More »

The new arrest of the leaders of the UBCV must be the last straw. The patient of the European Union has been tested long enough

Brussels, 10 October 2003. The Ven. Thich Huyen Quang, the Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV), the Ven. Thich Quang Do and other leading dignitaries of the UBCV have been subjected over the last 48 hours to pressure of all types, ending with their arrest. The Patriarch …

Read More »