Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 12.11.2008

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 12.11.2008

Download PDF

 

 

Thư Phản kháng của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ đàn áp Thương phế binh ở Quảng Trị ; tường thuật cuộc Hội luận dân chủ tại Bộ Ngoại giao Pháp & Nguy cơ Bùn Đỏ và Bô-xít Tây nguyên như những tiền đề mất nước.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *