Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 26.11.2010

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 26.11.2010

Download PDF

 

 

Thượng tọa Thích Viên Định phân tích sự khác nhau giữa “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” và “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” (tức Giáo hội Nhà nước) & Chương trình “Kỷ niệm Ngày 30.4 – Ba mươi lăm năm sau”, với bài viết của Ký giả, Nhà văn Edwards Behr.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *