Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 4.1.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 4.1.2013

Download PDF

 

 

Phần 2 bài phân tích của tác giả Võ Văn Ái về âm mưu Trung quốc dựng Vạn lý trường thành trên Biển Đông để khống chế các vùng biển thế giới và xâm lăng Việt Nam & Nghe cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Viên Định và Thượng tọa Thích Viên Hỷ về việc công an phong tỏa các chùa thuộc GHPGVNTN và ngăn cấm chư Tăng Ni, Phật tử tham gia biểu tình chống xâm lược Trung quốc.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *