Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 11.1.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 11.1.2013

Download PDF

 

 

Bản Tin Trong Tuần qua cuộc phỏng vấn ông Carl Gershman về việc bắt giam nhà hoạt động dân chủ Lê Quốc Quân & Nghe “Chương trình Tưởng nhớ Đức cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác” qua lời phát biểu ứng khẩu của Ngài tại Đại hội Bất thường ở Chùa Bửu Môn, thành phố Port Arthur, Hoa Kỳ, và Lễ Vinh danh Nhị vị lãnh đạo tối cao GHPGVNTN, Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, tại thành phố Houston, Hoa Kỳ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *