Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 25.1.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 25.1.2013

Download PDF

 

 

Nghe lại tiếng nói của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác tại Đại hội Bất thường ở Chùa Bửu Môn, và lời phát biểu của Dân biểu Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, Al Green, tại Lễ Vinh Danh Nhị vị Lãnh đạo Tối cao GHPGVNTN, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *