Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Hai bức Thông bạch của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN về việc tán thán và tri ân công đức của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và đồng bào Phật tử gửi tịnh tài cúng dường Giáo hội trong nước — Thông bạch yêu cầu Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt ngưng việc gửi tiền — Lời Tri ân của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kính gửi Chư Tôn đức và quý Đạo hữu trong và ngoài nước

Hai bức Thông bạch của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN về việc tán thán và tri ân công đức của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và đồng bào Phật tử gửi tịnh tài cúng dường Giáo hội trong nước — Thông bạch yêu cầu Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt ngưng việc gửi tiền — Lời Tri ân của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kính gửi Chư Tôn đức và quý Đạo hữu trong và ngoài nước

Download PDF

PARIS, ngày 3.5.2017 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo trong nước vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến 2 bức Thông bạch. Một bức tán thán và tri ân công đức của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và đồng bào Phật tử gửi tiền cúng dường Giáo hội trong nước nhân dịp các Đại lễ.

Và một bức Thông bạch gửi Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt có trụ sở tại Hoa Kỳ, yêu cầu chấm dứt việc gửi tiền về tặng dữ cho một số chư Tôn đức và Cư sĩ trong Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vì lý do :

“Giáo hội đang ở trong tình trạng bị nhà đương quyền bách hại, chụp mũ, khủng bố, nên Giáo hội không thể nhận tài chánh đến từ các tổ chức không thống thuộc hay liên hệ hữu cơ với GHPGVNTN, nên Giáo hội không thể tiếp nhận”. (…) Hội Phật tử Cố Hoà thượng Thích Như Đạt » không là thành viên hay đơn vị trực thuộc GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

Mặt khác “Tổ chức « Foundation Thích Thiện Minh » là tiền thân của « Hội Phật tử Cố Hoà thượng Thích Như Đạt » từng tuyên bố trong nội bộ hội viên, rằng Hội chỉ ủng hộ Đức Đương kim Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhưng không liên hệ gì với GHPGVNTN trên phương diện hành chánh và tài chánh, đặc biệt là không tuân thủ Hiến chương của GHPGVNTN”.

Ngoài 2 bức Thông bạch của Viện Hoá Đạo, còn có Lời Tri ân và cảm tạ của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế về những lời thăm hỏi và giúp đỡ thuốc men của chư Tôn đức và quý Đạo hữu trong và ngoài nước trong thời gian Cư sĩ Võ Văn Ái nhập viện từ 20 tháng 3 cho đến nay.

Phật lịch 2560 Số 03.17/ VHĐ/TB

THƯ TÁN THÁN VÀ TRI ÂN CÔNG ĐỨC

 

Kính gởi :
– Đạo Hữu Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội
Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ
– Đạo Hữu Tổng Thủ Quỹ GHPGVNTN-HN/HK.
Kinh qua GS Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Truyền Thông VHĐ
Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.

 

Kính thưa Chư Liệt Vị.

Đáp ứng lời kêu gọi của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế về việc yểm trợ GHPGVNTN quê nhà có điều kiện tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 và chuẩn bị cho ngày húy nhật của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống 03.6.Đinh Dậu (26.6.2017), Văn Phòng Viện Hóa Đạo đã nhận được số tịnh tài 4.000 USD, trong đó 2.500 USD chi phí Phật Đản và 1.500 USD ứng trước cho Lễ húy nhật.

Viện Hóa Đạo GHPGVNTN xin thành kính tán thán và tri ân :

GS Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông Viện Hóa Đạo kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã lưu tâm Phật sự trong nước để kêu gọi sự giúp đỡ của chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử hải ngoại.

– Đạo Hữu Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN-HN/HK cùng đồng bào Phật tử hải ngoại đã ráo riết vận động cũng như đóng góp trong hoàn cảnh khó khăn kinh tế ở hải ngoại để hỗ trợ chư Tôn Giáo phẩm và đồng bào Phật tử trong nước hoàn thành Phật sự.

– Đạo Hữu Tổng Thủ Quỹ GHPGVNTN-HN/HK đã tạo mọi thuận duyên cho việc chuyển tiền cấp thời về trong nước.

Sự đóng góp vật chất và tinh thần của Chư Vị cho Viện Hóa Đạo mang ý nghĩa lớn trong việc hoàn thành Phật Sự và bảo vệ GHPGVNTN nơi quê nhà, gìn giữ vững mạng mạch Chánh Pháp và Pháp Lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong hoàn cảnh nghiệt ngã hơn 40 năm Pháp Nạn mà chúng ta đã và đang đối mặt.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật Lịch 2560, Tu Viện Long Quang
Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2017
TL. VIỆN TRƯỞNG VHĐ
TỔNG THƯ KÝ,
(đã ký)
Nguyên Chánh Lê Công Cầu

 

Bản sao kính gửi :
– Gs Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông VHĐ « nhờ chuyển trình »
– HT Chủ tịch GHPGVNTN-HN/HK « để kính tường »
– Đạo Hữu Tổng Thủ Quỹ GHPGVNTN-HN/HK « để tri tường »
– Lưu

 

Thông bạch yêu cầu Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt ngưng việc gửi tiền

Phật lịch 2560 Số 04.17/ VHĐ/TB

 

THÔNG BẠCH

Về việc gửi tịnh tài ủng hộ Giáo hội trong nước nói chung,
và trường hợp Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt nói riêng
———————–
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

Kính gởi :
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN
– Hòa Thượng Chủ tịch Hội Đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ
– Các Đoàn thể và Đồng bào Phật Tử trực thuộc GHPGVNTN

Kính thưa Chư Liệt Vị.

Mấy mươi năm qua, sự hoạt động và sống còn của Chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) đều nhờ sự hậu thuẫn đóng góp của đồng bào Phật tử trong nước. Phần khác, có thêm sự cúng dường của Chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử các giới ở hải ngoại tự phát gửi về giúp đỡ.

Cho đến năm 1992, theo lời dạy của Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại được thành lập tại Hoa Kỳ. Từ đó nguồn hậu thuẫn tịnh tài được chư Tăng Ni thành viên GHPGVNTN tuỳ hỉ gửi thêm, hoặc quỹ Giáo hội cáng đáng tuỳ khả năng mỗi năm.

Mấy tháng vừa qua, một số quý Ngài thuộc Hội Đồng Lưỡng Viện nhận được tịnh tài cúng dường của một tổ chức mang tên « Hội Phật tử Cố Hoà thượng Thích Như Đạt » là hậu thân của « Foundation Thích Thiện Minh » ra đời tại Hoa Kỳ giữa năm ngoái 2016. Sự cúng dường ấy vô tình hay cố ý được công bố trên mạng internet làm cho nhiều Phật Tử trong và ngoài nước thắc mắc, gây nhiều ngộ nhận. Nhiều Phật tử trình lên Hoà thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK) và đã được Hoà thượng ra Thông bạch ngày 26.6.2016 giải thích, và xác nhận tổ chức nói trên không thống thuộc GHPGVNTN-HN/HK, và việc quyên tiền này không là chủ trương của Giáo hội.

 

Nay Viện Hóa Đạo xin minh định các điều sau đây :

 

1/. Viện Hoá Đạo rất tán thán nỗ lực cá nhân của chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử nước ngoài, do tình tượng trợ cùng những liên hệ mật thiết với GHPGVNTN, đã gửi tịnh tài hậu thuẫn Gíao hội trong nước hàng chục năm qua.

2/. Do Giáo hội đang ở trong tình trạng bị nhà đương quyền bách hại, chụp mũ, khủng bố, nên Giáo hội không thể nhận tài chánh đến từ các tổ chức không thống thuộc hay liên hệ hữu cơ với GHPGVNTN, nên Giáo hội không thể tiếp nhận.

3/. Vì vậy, trường hợp mấy tháng qua « Hội Phật tử Cố Hoà thượng Thích Như Đạt » gửi tiền ủng hộ một số chư Tăng giáo phẩm hay Cư sĩ trong Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, kể từ nay Giáo hội không thể tiếp nhận vì ba lý do sau đây :

3-1/. « Hội Phật tử Cố Hoà thượng Thích Như Đạt » không là thành viên hay đơn vị trực thuộc GHPGVNTN-HN/HK. Tuy Hội lấy đối tượng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất làm mục tiêu quyên góp tiền bạc, nhưng chỉ nhắm ủng hộ riêng một số cá nhân chư Tăng hay Cư sĩ, chứ không đặt trọng tâm cúng dường Giáo Hội. Từ trước đến nay, Giáo Hội không hề được thỉnh thị ý kiến hay bàn bạc gì về việc thành lập tổ chức hay công trình quyên góp tài chánh nầy.

3-2/. Một tổ chức quyên góp tiền bạc của công chúng, nói là để hậu thuẫn GHPGVNTN mà chẳng những không gia nhập Giáo Hội, lại lấy Pháp hiệu của một vị Cao Tăng Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một xúc phạm Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt. Nên Viện Hóa Đạo và Môn Đồ Pháp Quyến không chấp nhận hành vi nầy.

3-3/. Việc lạm dụng tên tuổi như trên vô tình gây ngộ nhận trong cộng đồng Phật giáo, làm cho nhiều Phật Tử tưởng rằng đây là một tổ chức thành viên của GHPGVNTN, nên ra tay đóng góp tài chánh. Từ ngộ nhận này sinh ra ngộ nhận khác khiến đồng bào Phật tử đánh đồng sự lên tiếng hay bài viết của những người cầm đầu Hội là chủ trương, đường lối của GHPGVNTN. Thực tế đã phơi bày một lập trường bấp bênh, mâu thuẫn, khi các vị cầm đầu tổ chức « Foundation Thích Thiện Minh » là tiền thân của « Hội Phật tử Cố Hoà thượng Thích Như Đạt » từng tuyên bố trong nội bộ hội viên, rằng Hội chỉ ủng hộ Đức Đương kim Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhưng không liên hệ gì với GHPGVNTN trên phương diện hành chánh và tài chánh, đặc biệt là không tuân thủ Hiến chương của GHPGVNTN.

4/. Nếu quý vị có lòng trung kiên và thương yêu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thì hãy gạt bỏ mọi vấn đề cá nhân, đem lòng nhiệt thành bảo vệ và tôn trọng bản Hiến Chương của Giáo Hội đang bị nhà đương quyền Cộng sản đặt ra ngoài vòng pháp luật. Hãy tham gia vào Tổng Vụ Tài Chánh hoặc Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của Hội đồng Điều hành GHPGVNTN-HN/HK thì mới danh chính ngôn thuận giúp Giáo Hội duy trì và phát triển. Vừa Chánh tri kiến, vừa Chánh tư duy để ngăn chận các âm mưu phân hóa Giáo Hội như đã tấn kích liên tiếp vào Phật giáo suốt 42 năm qua.

5/. Việc vô tình hay cố ý công bố danh sách Chư Tôn Đức và Cư sĩ được cúng dường trên mạng internet gây tổn thương danh dự cho một số Chư Tôn Đức và gây ngộ nhận cho Phật tử, vô tình tạo sự cho nhà đương quyền địa phương đánh phá.

Do đó, Viện Hóa Đạo yêu cầu quý vị cầm đầu « Hội Phật tử Cố Hoà thượng Thích Như Đạt » hoan hỉ chấm dứt việc quyên góp nhân danh GHPGVNTN và cúng dường theo cung cách quý vị thực hiện mấy tháng qua.

NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2560, Tu Viện Long Quang,
ngày 26 tháng 4 năm 2017
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

_____________________________________________________________
Bản sao :
– Kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống “kính thẩm tường”
– Kính trình Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện “kính tường”
– Kính gởi HT Chủ Tich HĐĐH/GHPGVNTNHN/HK “kính tường”
– Kính gởi GS Giám Đốc PTTPGQT “kính tường và kính xin phổ biến”
– Lưu./.

 

 

LỜI TRI ÂN GIÚP ĐỠ PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ CỦA CHƯ TÔN ĐỨC VÀ QUÝ ĐAO HỮU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

Trong thời gian Cư sĩ Võ Văn Ái lâm bệnh phải nhập viện từ ngày 20 tháng 3 cho đến nay, chúng tôi đã nhận được nhiều điện thoại, Email thăm hỏi, chúc lành, và đặc biệt nhận được một số tịnh tài gửi giúp thuốc men trị bệnh từ trong nước : Đức Tăng Thống & Viện Hoá Đạo 1000 Mỹ kim – HT Thích Thanh Quang 1000 Mỹ kim – HT Thích Nguyên Lý 1000 Mỹ kim – HT Thích Tâm Liên 250 Mỹ kim – HT Thích Tâm Mãn 250 Mỹ kim – HT Thích Minh Quang 250 Mỹ kim – Huynh trưởng Hàn Bửu Chương 1000 Mỹ kim – Đạo hữu Lượng / Thủ chúng Đạo tràng Long Quang 500 Mỹ kim. Từ Hoa Kỳ : Bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi 500 Mỹ kim – Đạo hữu Phạm Hữu Tấn 200 Mỹ kim – Chư Hoà thượng, Thượng toạ Thích Huyền Việt, Thích Trí Quảng, Thích Trí Tịnh, Sư Cô Thích Nữ Từ Minh, và quý Đạo hữu Phổ Chiếu, Thanh Tâm, Minh Phúc, Diệu Đức, Quảng Cơ, Quảng Đài, Trọng Nghĩa, Giác Đạo : 1700 Mỹ kim.

Mặc dù chúng tôi viết thư trình Đức Tăng Thống theo lời Đh Ái dặn “xin cúng lại số tiền ấy vào Quỹ Giáo hội, vì ở hải ngoại chưa làm được gì xứng đáng cho Giáo hội, mà nhận tịnh tài của chư Tăng thì sao nỡ”. Nhưng qúy Ngài dạy rằng “Lá rách đùm lá rách” bảo phải nhận khi nguy khó, và đã nhờ người mang số tiền trên đến Paris trao cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.

Thay mặt Đạo hữu Võ Văn Ái và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, chúng tôi xin kính lời tri ân và cảm tạ Đức Tăng Thống, Quý Ngài, Qúy Huynh trưởng và Đạo hữu.

Ỷ Lan

 

 

 

Check Also

Nguyen Khanh Ngoc (L), Vietnamese government delegate, addresses the UN Human Rights Committee in Geneva, March 11, 2019. UN Photo

[Đài Á Châu Tự Do / RFA] Việt Nam phúc trình lần 3 về Công ước Các Quyền Dân Sự & Chính Trị

Ông Nguyễn Khánh Ngọc (bên trái), trưởng đoàn Việt Nam tại phiên điều trần trước …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *