Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 22.2.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 22.2.2013

Download PDF

 

 

Nghe Chiến dịch đòi hỏi Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng Tự do Ngôn luận và trả tự do cho các Bloggers và Công dân Mạng bị cầm tù qua hai cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA và BBC & Nghe Mục “Bắc Nam Hợp Đoàn Cho Việt Nam Dân Chủ” qua cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *