Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 12.4.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 12.4.2013

Download PDF

 

 

Nghe Bản Tin Trong Tuần về trò hề pháp lý trong vụ xử Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, Công an Quảng Nam khủng bố gia đình Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, và cuộc Điều trần về Nhân quyền và Tôn giáo tại Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Nghe Đài BBC phỏng vấn ông Võ Văn Ái về lý do cùng nội dung cuộc điều trần về Nhân quyền tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *