Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 19.4.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 19.4.2013

Download PDF

 

 

Nghe Bản Tường trình cuộc Điều trần về tình hình đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Việt Nam của ông Võ Văn Ái tại Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm 11.4.2013 & Nghe toàn văn Nghị Quyết của Quốc hội Châu Âu tố cáo Hà Nội đàn áp tự do ngôn luận và tự do tôn giáo tại Việt Nam thông qua chiều ngày 18.4.2013.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *