Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 10.5.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 10.5.2013

Download PDF

 

 

Nghe Bản Tin Trong Tuần về việc Công an sách nhiễu chùa Giác Hoa ở Saigon – Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại danh sách CPC – Bế mạc Hội nghị Cấp Bộ trưởng lần thứ VII của Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ tại Ulaanbaatar, Mông Cổ & Liên Âu tố cáo Hà Nội dối gạt về cái gọi là Tự do tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt trường hợp của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *