Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 28.6.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 28.6.2013

Download PDF

 

 

Thông bạch của Viện trưởng Viện Hóa Đạo về Lễ Húy nhật của Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang & Nghe mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” với chuyến đi Saigon cùng lời phát biểu của Dân biểu Quốc hội Châu Âu, Olivier Dupuis.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *