Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 12.7.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 12.7.2013

Download PDF

 

 

Nghe lại dọng nói của Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang nhân kỷ niệm 5 năm ngày Ngài viên tịch & Thông qua Tuyên bố chung Bắc Kinh – Hà Nội ngày 21.6, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhận định về nguy cơ đánh mất chủ quyền Việt Nam trên Biển và trên Đất; và Chính sách mới của Liên Âu bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *