Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 4.10.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 4.10.2013

Download PDF

 

 

Hai cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đề cập nhiều vấn đề, như lập trường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trước sự đánh phá có chủ trương của nhà cầm quyền Hà Nội, hoặc vấn đề Dân chủ hóa Việt Nam như chìa khóa ổn định và phát triển đất nước, đồng thời ngăn chận bước chân Bắc phương xâm lược : Nước mất thì Đạo và Giáo hội cũng mất theo.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *