Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 1.8.2014] Chuyến đi điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam của Báo cáo viên LHQ Đặc nhiệm Tự do tôn giáo

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 1.8.2014] Chuyến đi điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam của Báo cáo viên LHQ Đặc nhiệm Tự do tôn giáo

Download PDF

 

 

Bản Tin đặc biệt về chuyến đi điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam của ông Báo cáo viên LHQ Đặc nhiệm Tự do Tôn giáo — 2 Bản tin của Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế & Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Báo cáo viên LHQ và Đài VOA loan tin.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *