Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam] Ông Võ Văn Ái phản biện Phái đoàn Hà Nội tại LHQ Genève.

[Đài Phật giáo Việt Nam] Ông Võ Văn Ái phản biện Phái đoàn Hà Nội tại LHQ Genève.

Download PDF

 

Bản tin về việc Phái đoàn Hà Nội đến phúc trình trước Uỷ ban LHQ Genève về việc thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá, cùng sự phản biện của Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam & Phỏng vấn ông Nicolas Agostini, Trưởng Phòng đại diện Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) tại LHQ Genève.

 

 

 

Xem Báo cáo Phụ khuyết về sự thi hành Công Ước LHQ về các Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (FIDH & UBBVQLNVN)

Xem Tcbc của UBBVQLNVN (11.11.2014) : Tại LHQ ở Genève : Ông Võ Văn Ái phản bác bản Phúc trình về thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa tại Việt Nam do Phái đoàn Hà Nội phúc trình

 

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *