Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 28.11.2014] Lễ Nhập tự chùa Phật Quang và Thư tán dương của Viện Hoá Đạo

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 28.11.2014] Lễ Nhập tự chùa Phật Quang và Thư tán dương của Viện Hoá Đạo

Download PDF

 

 

Bản tin Công an Huế chận bắt Đại đức Thích Minh Nghĩa và tịch thu 300 tờ lịch năm 2015 của Viện Hoá Đạo & Giáo hội vừa tạo mãi xong ngôi chùa Phật Quang tại miền Nam California, Hoa kỳ, xin mời nghe Lá thư tuần thứ 7 phúc trình việc tạo mãi, cùng tường thuật Lễ Nhập tự, và cuộc phỏng vấn TT Thích Giác Đẳng trên Đài Truyền hình Little Saigon Tivi.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *