Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 5.12.2014] Lễ Nhập tự chùa Phật Quang tại Nam California

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 5.12.2014] Lễ Nhập tự chùa Phật Quang tại Nam California

Download PDF

 

 

Lá Thư Tuần thứ 8 về ngôi chùa Phật Quang vừa tạo mãi tại Nam California & Phỏng vấn nhị vị Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Thích Nữ Tịnh Thường, và Cư sĩ Bích Thuận về cảm tưởng hôm Lễ Nhập tự.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *