Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 19.12.2014] Lễ Quy y, Hội luận và Gây quỹ tại thành phố Denver

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 19.12.2014] Lễ Quy y, Hội luận và Gây quỹ tại thành phố Denver

Download PDF

 

 

Tường thuật cuộc Hội luận, Lễ Quy y, và đêm Gây quỹ tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ & các lời phát biểu của Htr Tâm Bửu Mai Xuân Châu, Chị Ỷ Lan, Bác Kim Sơn, và Đạo hữu Võ Tăng Thường.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *