Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 2.1.2015] Lịch hoạt động năm 2015 của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 2.1.2015] Lịch hoạt động năm 2015 của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ

Download PDF

 

 

Lá Thư tuần thứ 10 về lịch hoạt động của Giáo hội trong năm 2015, tin Đại lễ Kiệp kỵ tại Văn phòng Viện Hoá Đạo ở Tu viện Long Quang, thành phố Huế & Mục “NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ TRONG NĂM 2014” qua việc 61 nhân vật quốc tế yêu sách trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và cuộc phỏng vấn bà Katrina Lantos Swett, Phó chủ tịch Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *