Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 20.3.2015] Phái đoàn Hoa Kỳ đến thăm Đức Tăng Thống & Phúc trình tình hình tôn giáo Việt Nam tại LHQ

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 20.3.2015] Phái đoàn Hoa Kỳ đến thăm Đức Tăng Thống & Phúc trình tình hình tôn giáo Việt Nam tại LHQ

Download PDF

 

 

Bản tin Bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ đến thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ & Tường thuật từ LHQ Geneva : Phúc trình tôn giáo tại Việt Nam của Báo cáo viên Đặc biệt LHQ về Tự do Tôn giáo, Phỏng vấn ông Heiner Bielefeldt, và cuộc viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hoà thượng thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt và Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, Cư sĩ Lê Công Cầu, của Báo cáo viên LHQ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *