Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 3.7.2015] GHPGVNTN bị Cộng sản đàn áp quy mô suốt 40 năm qua

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 3.7.2015] GHPGVNTN bị Cộng sản đàn áp quy mô suốt 40 năm qua

Download PDF

 

 

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tổng kết tình hình Phật giáo 40 năm dưới chế độ Cộng sản qua cuộc phỏng vấn của Đài Á châu Tự do & Bài viết “30 Tháng Tư và Phật giáo” của Cư sĩ Võ Văn Ái viết cho Đài BBC, và Mục “Những Văn Kiện Lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang về Cư trần lạc đạo”.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *