Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 13.11.2015] Câu chuyện HT Thích Quảng Độ làm 8000 trang Phật Quang Đại Từ Điển trong tù

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 13.11.2015] Câu chuyện HT Thích Quảng Độ làm 8000 trang Phật Quang Đại Từ Điển trong tù

Download PDF

 

 

Mục trả lời thính giả thắc mắc về Uỷ ban Thanh lý & “CHƯƠNG TRÌNH ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ LÊN TIẾNG” kể chuyện làm cuốn Phật Quang Đại Từ Điển 8000 trang trong tù, và Tưởng niệm Triết gia André Glucksmann, người tham gia chiến dịch Tàu Đảo Ánh Sáng ra Biển Đông vớt Người Vượt Biển qua mục “Thế giới Ủng hộ Chúng ta”.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *