Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 22.1.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói lên âm mưu Cộng sản tiêu diệt GHPGVNTN

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 22.1.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói lên âm mưu Cộng sản tiêu diệt GHPGVNTN

Download PDF

 

 

”Câu chuyện Cuối tuần” về “Tam Pháp ấn” & Mục “Đức Tăng Thống lên tiếng” nói lên âm mưu Cộng sản tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
                                    

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *