Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 4.3.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói về Pháp nạn Cộng sản

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 4.3.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói về Pháp nạn Cộng sản

Download PDF

 

 

Mục “Câu Chuyện Cuối Tuần” nói về “12 Nhân duyên” & Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói về Pháp nạn của GHPGVNTN dưới triều đại Cộng sản.
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *