Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 18.3.2016] Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi về đâu ?

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 18.3.2016] Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi về đâu ?

Download PDF

 

 

Bản tin về việc Công an Huế đòi trục xuất ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, khỏi nơi cư trú và địa phương & Bác sĩ Trần Quốc Hưng phân tích sự Cưỡng từ Đoạt lý của nhóm Sư Giác Đẳng – Điêu — Câu chuyện Cuối tuần về GHPGVNTN đi về đâu.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *