Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 25.3.2016] Phỏng vấn Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo việc Công an Huế ra lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 25.3.2016] Phỏng vấn Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo việc Công an Huế ra lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú

Download PDF

 

 

Cuộc phỏng vấn ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo GHPGVNTN việc Công an Huế ra lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú — Bác sĩ Trần Quốc Hưng phân tích sự Cưỡng từ Đoạt lý của nhóm Sư Giác Đẳng – Điêu & Câu Chuyện Cuối tuần về “Vì sao Phật giáo lìa xa Ấn Độ ?”

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *