Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – 22.4.2016] Đảo Ánh Sáng : Nhìn lại phong trào Người Vượt Biển với giới Tả khuynh Châu Âu

[Đài Phật giáo Việt Nam – 22.4.2016] Đảo Ánh Sáng : Nhìn lại phong trào Người Vượt Biển với giới Tả khuynh Châu Âu

Download PDF

 

 

Chương trình đặc biệt 41 năm trước Ngày 30 Tháng Tư năm Bảy Lăm, với lá “Thư của Ngoại” qua giọng ca vàng Hữu Phước, “Lời của Người Thiếu Phụ Việt Nam” do Julie Quang diễn tả & Bài viết của Võ Văn Ái “Đảo Ánh Sáng : Nhìn lại phong trào Người Vượt Biển với giới Tả khuynh Châu Âu” đăng trên tạp chí Hoa Kỳ, Thế Giới Vụ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *