Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – 13.5.2016] Thư Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Obama

[Đài Phật giáo Việt Nam – 13.5.2016] Thư Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Obama

Download PDF

 

 

Thông điệp Phật Đản của Tổng Thống Obama — Thư Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ nhân chuyến viếng thăm Việt Nam tháng 5 — 12 tổ chức Nhân quyền Quốc tế và 90 nhân sĩ thế giới ký tên Thư gửi Tổng Thống Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống & Hai cuộc phỏng vấn ông Carl Gershman, Chủ tịch Qũy Quốc gia Tài trợ Dân chủ, và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về sự hậu thuẫn GHPGVNTN trên thế giới.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *