Home / Tài liệu / Những Bloggers và Công dân mạng sau chấn song nhà tù: Những Hạn Chế Tự Do Trên Mạng tại Việt Nam (FIDH & UBBVQLNVN)

Những Bloggers và Công dân mạng sau chấn song nhà tù: Những Hạn Chế Tự Do Trên Mạng tại Việt Nam (FIDH & UBBVQLNVN)

Download PDF

 

Những Bloggers và Công dân mạng sau chấn song nhà tù: Những Hạn Chế Tự Do Trên Mạng tại Việt Nam (FIDH & UBBVQLNVN)

Những Bloggers và Công dân mạng sau chấn song nhà tù:
Những Hạn Chế Tự Do Trên Mạng tại Việt Nam (PDF)

This post is also available in: English French

Check Also

Khép kín không gian tự do: Định giá Nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ 2 của cuộc kiểm điểm LHQ Thường kỳ Toàn Thế giới (UPR)

  Bấm vào đây để hạ tải Phúc trình Shrinking Spaces (PDF)   PDF   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *