Home / Tài liệu / BẢN LÊN TIẾNG
CỦA PHONG TRÀO HƯNG CA VIỆT NAM VỀ THƯ CHÚC XUÂN VÀ LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ÐỘ

BẢN LÊN TIẾNG
CỦA PHONG TRÀO HƯNG CA VIỆT NAM VỀ THƯ CHÚC XUÂN VÀ LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ÐỘ

Download PDF

Kính thưa đồng bào quốc nội và hải ngoại,

Trong lá thư chúc Tết ngày 3 tháng 2 năm 2005, nhân dịp Xuân Ất Dậu, từ nơi ngài đang bị quản chế là Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ đã thay mặt Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đưa ra lời kêu gọi hướng về các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, cùng đồng bào trong và ngoài nước, nội dung khơi động tinh thần yêu nước, kêu gọi giới sĩ phu mạnh dạn đứng lên, cùng nhau ra tay chuyển hóa thời đại để đưa đất nước qua cơn nguy biến, tái tạo thanh bình, thịnh vượng và hạnh phúc cho toàn dân.

Hòa thượng Thích Quảng Ðộ viết: “Bảy mươi năm thử nghiệm ý thức hệ Mác-Lê không đem lại cho nhân sinh tự do và no ấm, nên đầu thập kỷ 90, Liên Xô và toàn bộ phe Xã hội chủ nghĩa ở Ðông Âu đã sụp đổ”. Và từ nhận định “xu thế của nhân loại ngày nay là chia sẻ, đối thoại và hợp tác toàn cầu, về cả hai mặt phát triển kinh tế lẫn thực thi dân chủ”, Hòa thượng đề cao phương án thực hiện dân chủ đa nguyên tại Việt Nam, chấm dứt giai đoạn độc đảng toàn trị, để toàn dân được sống đời no ấm, tự do.

Hòa thượng Thích Quảng Ðộ nhấn mạnh: “Chúng tôi suy nghĩ từ bản thân qua hàng chục năm lưu đày, tù ngục và quản chế, thì thấy không còn con đường nào khác ngoài con đường dân chủ đa nguyên để tái thiết đất nước”, và điều kiện tiên quyết để đạt tới giai đoạn đó, là phải thực hiện quyết tâm dân chủ hóa để “mỗi người và mọi thành phần xa hội được bình đẳng tham gia việc nước”.

Nhắc lại câu nói của dân gian, “đất có tuần, dân có vận”, để thấy rằng theo lẽ thường hằng “cùng tắc biến”, xã hội Việt Nam đã đến lúc phải đi tới một sự thay đổi toàn diện, và vai trò của lá phiếu dân chủ là phương án hữu hiệu, êm ái và ít thiệt hại nhất cho tất cả mọi phía so với một cuộc cách mạng bằng bạo lực không thể tránh được. Hòa thượng Thích Quảng Ðộ đặt câu hỏi với tập đoàn lãnh đạo Cộng sản: “Thử trầm tĩnh nghĩ xem, có phải là đảo chính bằng lá phiếu dân chủ vẫn hơn là những cuộc đảo chánh bằng bạo loạn?”, vì “Sống trong cảnh huống ngày nay, người có lòng dạ và ưu tư đều bị đẩy vào tâm trạng chờ tức nước vỡ bờ”.

Trên căn bản vừa nêu, anh chị em nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và giới truyền thông trong Phong Trào Hưng Ca Việt Nam long trọng xác quyết:

1) Ủng hộ tâm ý của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ trong tiến trình xây dựng một chính thể dân chủ tự do thực sự trên đất nước Việt Nam.

2) Ủng hộ việc Hòa thượng Thích Quảng Ðộ kêu gọi đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ bỏ chính sách độc tài toàn trị, mà hệ quả là đã đưa đất nước lâm vào cảnh nhân phẩm sa đọa, môi sinh bị tàn phá, và khẩn cấp hơn hết, là họa diệt vong, nguy cơ nô lệ Bắc phương đã gần kề ngay trước mắt.

3) Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận quyền thành lập các đảng phái chính trị gồm mọi khuynh hướng và chủ trương khác biệt, để chuẩn bị tiến tới một cuộc tổng tuyển cử tự do có quốc tế giám sát, hầu khát vọng tự do dân chủ của toàn dân Việt Nam được hiện thực hóa theo chiều hướng chung của nhân loại.

Làm tại hải ngoại ngày 28 tháng 2 năm 2005,
nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Ất Dậu
Phong trào Hưng Ca Việt Nam
P.O. Box 2182, Westminster, CA. 92684, USA

Check Also

Khép kín không gian tự do: Định giá Nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ 2 của cuộc kiểm điểm LHQ Thường kỳ Toàn Thế giới (UPR)

  Bấm vào đây để hạ tải Phúc trình Shrinking Spaces (PDF)   PDF   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *