Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Đức Tăng Thống khai trừ TT Giác Đẳng và 6 thành viên GHPGVNTN & Các bản lên tiếng ủng hộ GHPGVNTN

Đức Tăng Thống khai trừ TT Giác Đẳng và 6 thành viên GHPGVNTN & Các bản lên tiếng ủng hộ GHPGVNTN

Download PDF

PARIS, ngày 7.10.2015 (PTTPGQT) – Trong Thông cáo báo chí phát hành ngày 5-10 vừa qua, đặc biệt trong hai văn kiện Quyết Định số 21 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ khai trừ 6 thành viên ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), và Thông bạch số 39 của Viện Hoá Đạo về việc Văn phòng II Viện Hoá Đạo, có một số lỗi trật về ngày tháng khi đánh máy văn bản. Do tình trạng sức khoẻ của Cư sĩ Lê Công Cầu phải xuất viện vào Saigon làm việc với Đức Tăng Thống, nên thiếu tập trung khi thực hiện việc đánh máy. Khiến nhiều vị viết thư về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thông báo. Chúng tôi cảm tạ sự quan tâm và thông cảm chung của quý liệt vị, xin thành thật tri ân. Tuy nhiên cũng có vài ba người do quán tính đại nghi hô hoán vôi vã là Quyết Định và Thông bạch giả.

Xin mời quý vị đọc bức thư của Cư sĩ Lê Công Cầu sau đây.

Đồng thời chúng tôi cũng cho đăng lại hai văn kiện nói trên đã sửa chữa các lỗi ngày tháng đánh máy trật, cùng với các bản lên tiếng của Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Phật Quang về việc ông Steven Điêu bán chùa Phật Quang bất hợp pháp ; Thư minh định lập trường của Đoàn cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Sacramento & Stockton — Lập trường của Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT tại Hoa Kỳ đối với Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN — và Tâm Thư Thệ nguyện của Ban Hộ trì Pháp tạng Huyền Quang Dallas.

THƯ THÀNH KÍNH XIN SÁM HỐI VÀ ĐÌNH CHÍNH
v/v đánh máy sai ngày tháng trong Thông Bạch số 39
của Viện Hóa Đạo và Quyết Định số 21 của Đức Tăng Thống

Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống
Kính bạch Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện
Kính thưa đồng bào Phật Tử trong và ngoài nước

Con / tôi là Nguyên Chánh Lê Công Cầu, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Ngày 01.10.2015 Con / tôi được Đức Tăng Thống gọi vào Thanh Minh Thiền Viện để nghe Ngài dạy về biện pháp đối ứng với Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, trước hiện trạng TT Giác Đẳng cùng Sư Bà Nguyên Thanh và một số thành viên đi sai đường hướng GHPGVNTN và vi phạm trầm trọng Hiến chương Giáo hội. Chẳng hạn như bất chấp giáo lệnh của Viện Hoá Đạo, Sư bà Nguyên Thanh và TT Giác Đẳng vẫn tổ chức Đại hội tháng 10 để đưa một ngoại nhân là ông Steven Điêu tới điều hành Đại hội. Đại hội Thường niên theo truyền thống xưa nay của Giáo hội tại Hoa Kỳ, nếu có, thì chỉ lo bàn Phật sự, báo cáo tình hình Phật sự năm qua để hoạch định sinh hoạt cho năm tới. Đại hội không thể là nơi bàn chuyện tài chánh, bán chùa, mua chùa với những người đóng góp tạo mãi chùa Phật Quang. Việc này Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ đã ra thông bạch nói rõ, đồng thời phủ nhận Đại hội do Sư bà Nguyên Thanh triệu tập. Nhưng một lần nữa, Sư Bà Nguyên Thanh không tuân thủ giáo lệnh của cấp trên, thực hiện mưu đồ đen tối cho một người đã xin từ chức, là TT Gíac Đẳng.

Vì đang đau yếu nằm bệnh viện suốt hai tuần qua, tôi phải xin xuất viện để vào Saigon theo lệnh ĐứcTăng Thống, đầu óc không tập trung, người lảo đảo, cho nên khi soạn thảo Thông Bạch số 39 của Viện Hóa Đạo theo ý chỉ của Hòa thượng Quyền Viện trưởng để ngưỡng trình Đức Tăng Thống, tôi đã viết nhầm ngày TT Thích Giác Đẳng được thỉnh cử vào chức vụ VPII Viện Hóa Đạo là ngày 13 tháng 6 năm 2016, thay vì chính xác phải là ngày 13 tháng 6 năm 2014.

Tại Thanh Minh Thiền Viện, khi Đức Tăng Thống sai tôi đánh máy Quyết Định số 21 ngay tại chỗ, tôi đã bất cẩn trong khi đánh máy nên sai sót Phật Lịch và tháng năm ấn ký là Phật lịch 2557 ngày 02 tháng 10 năm 2014 thay vì Phật Lịch 2559 ngày 02 tháng 10 năm 2015.

Vậy xin được thông báo lỗi lầm của tôi trong thời gian bị bệnh làm ảnh hưởng tới việc đánh máy lời chỉ thị của Đức Tăng Thống và Hoà thượng Quyền Viện trưởng Viện Hoá Đạo. Kính nhờ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hoan hỉ đăng thư đính chính này để chư tôn giáo phẩm và đồng bào Phật tử được biết sự thiếu sót của tôi.

Kính mong chư tôn giáo phẩm và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước niệm tình tha thứ cho tôi. Dù những lỗi trật ngày tháng khi đánh máy, nhưng tôi nghĩ rằng nội dung và sự kiện trong Quyết Định của Đức Tăng Thống, và Thông bạch của Viện Hóa Đạo không vì thế mà bị thay đổi hoặc sai khác ý nghĩa, như có số người vội vã nghi ngờ “giả hay thật”. Bởi nội dung của hai văn kiện khế hợp với những chuyện đang xẩy ra tại Văn Phòng II Viện Hoá Đạo.

Ngưỡng xin Đức Tăng Thống, Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện cho con được thành kính sám hối lỗi lầm bất cẩn không thể tha thứ đối với nhiệm vụ của một Tổng thư ký.

Kính xin Đồng bào Phật Tử các giới cho tôi được xin sám hối và cầu mong quý vị hoan hỷ.

Phật Lịch 2559 Huế ngày 06 tháng 10 năm 2015
(ký tên)
Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẦU

THƯ THÀNH KÍNH XIN SÁM HỐI VÀ ĐÌNH CHÍNH, v/v đánh máy sai ngày tháng trong Thông Bạch số 39 của Viện Hóa Đạo và Quyết Định số 21 của Đức Tăng Thống      

Quyết Định số 21 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã sửa chữa các lỗi đánh máy trật

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon


Phật lịch 2559
Số 21/VTT/QĐ/TT
ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng bởi Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Chùa Giác Hoa – Sài Gòn.

– Chiếu các Quyết Định mang số tham chiếu 16, 17, 18/VTT/QĐ/TT ban hành cùng ngày 01.01.2014 bổ nhiệm thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

– Chiếu Quyết Định số 23/VHĐ/VT/QĐ của Viện Hóa Đạo do Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2014 thỉnh cử chức vụ Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II/Viện Hoá Đạo.

– Chiếu Thông Bạch của Viện Hóa Đạo do Hòa Thượng Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ký ngày 01 tháng 10 năm 2015 thỉnh nguyện giải quyết tình hình VPII/VHĐ.

– Chiếu nhu cầu Phật sự trong tình hình hiện tại.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Vô hiệu hóa vĩnh viễn tư cách thành viên GHPGVNTN của các đương sự có tên sau :

1/. Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, cựu Quyền Chủ Tịch Văn phòng II Viện Hoá Đao (VPII/VHĐ), Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK) ;

2/. Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng Thủ Bổn VPII/VHĐ, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK ;

3/. Thượng Tọa Thích Thông Đạt, Tổng Ủy Viên Nghi Lễ VPII/VHĐ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ GHPGVNTN-HN/HK ;

4/. Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường, Tổng Ủy Viên Tài Chánh VPII/VHĐ, Tổng Thủ Qũi GHPGVNTN-HN/HK ;

5/. Ông Trần Đình Minh, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK ;

6/. Ông Mai Xuân Châu, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN-HN/HK.

ĐIỀU II : Triệt để phủ nhận Đại Hội X do Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh triệu tập dưới sự cố vấn của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, để bảo vệ toàn vẹn Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do 5 đời Tăng Thống lãnh đạo.

ĐIỀU III : Giao phó cho Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ và những thành viên còn lại của VPII/VHĐ và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-NH/HK phối hợp với Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế (những cơ quan đại diện GHPGVNTN đặt cơ sở tại hải ngoại) từng bước lấy lại Pháp Lý của Gíao hội mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã bán đứng cho Ông Steven Điêu. Cũng như làm sáng tỏ việc ai cho phép một ngoại nhân như ông Steven Điêu cấu kết với Thượng toạ Giác Đẳng bán Chùa Phật Quang mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là sở hữu chủ.

ĐIỀU IV : Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện, Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước tích cực hỗ trợ Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông VHĐ GHPGVNTN, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế trong công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay.

ĐIỀU V : Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Văn Bản trái với Quyết Định nầy được hủy bỏ.

ĐIỀU VI : Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, các đương sự có tên dẫn thượng, chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

ĐIỀU VII : Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế có nhiệm vụ phổ biến Quyết Định nầy đến Phật Tử các giới trong và ngoài nước và các cơ quan truyền thông, báo chí trong Cộng đồng Người Việt cũng như quốc tế.

Phật Lịch 2559, Thanh Minh Thiền Viện
ngày 02 tháng 10 năm 2015
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

(ấn ký)
Sa Môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

Thông bạch số 39 của Viện Đạo về việc Văn Phòng II Viện Hoá Đạo đã sửa chữa các lỗi đánh máy trật

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang – Thị Xã Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế


Phật lịch 2559
Số 39/VHĐ/QVT
THÔNG BẠCH
V/v VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
——————-
QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính thượngtrình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
Kính trình Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện
Kính bạch Chư Tôn Đức

Trong những ngày qua, tại Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đã xảy ra nhiều vấn đề phức tạp khiến Đức Tăng Thống, Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện và đồng bào Phật Tử các giới không khỏi đau lòng.

Để minh định sự việc cụ thể, Viện Hóa Đạo xin tóm lược diễn biến như sau :

I/. NHỮNG YÊU CẦU CHÍNH ĐÁNG CỦA VIỆN HÓA ĐẠO :

– Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Thượng Tọa Thích Giác Đẳng được thỉnh cử vào chức vụ Quyền Chủ Tịch VPII Viện Hóa Đạo qua Quyết Định số 23/VHĐ/QĐ do Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Như Đạt ban hành, chiếu theo Phần b, Mục 2, Điều thứ 36, Chương thứ IX của Hiến Chương GHPGVNTN.

– Trong quá trình giữ chức vụ Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ Thượng Tọa hầu như không liên hệ với Viện Hóa Đạo, vi phạm nguyên tắc hành chánh. Nên Viện Hóa Đạo phải tìm hiểu Phật sự hải ngoại qua Phòng Thông Tin Phật giáo Quốc tế, mạng internet, hoặc các Phật Tử thân cận với Thượng Tọa để nắm rõ sinh hoạt Văn phòng II VHĐ (VPII/VHĐ).

– Trước sự phản ảnh của Phật Tử về việc Thượng Tọa tự tung tự tác, coi thường thể thống Gíao hội, Viện Hóa Đạo đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Thượng Tọa vẫn không thi hành.

– Ngày 21.7.2015, buộc lòng Viện Hóa Đạo ra Thông Tư yêu cầu Thượng Tọa minh bạch 4 điềuquan yếu để giữ gìn uy tín cho Thượng Tọa, VPII/VHĐ và Giáo Hội :

1/. Công bố Pháp Lý VPII /VHĐ và Chùa Phật Quang mà Đức Tăng Thống đã chỉ thị đăng bạ tại Hoa Kỳ.

2/. Minh bạch Tài Chánh tạo mãi Chùa Phật Quang, đây là vấn đề nhức nhối của nhiều Phật Tử đã cúng dường, cho vay ngắn hạn và dài hạn để tạo mãi ngôi chùa chung, nhưng suốt nửa năm qua không hề thấy Thượng Tọa kết toán thu chi.

3/. Cuộc cứu trợ bão lụt Philippine do Đức Tăng Thống kêu gọi, Phật Tử đã đóng góp tịnh tài 60.000 Mỹ kim nhưng Thượng Tọa không thực hiện. Phật tử không biết số tiền ấy đi về đâu.

4/. Cuộc cứu trợ động đất Nepal, Phật Tử cũng đã đóng góp 230.000 Mỹ kim, thay vì thành lập một phái đoàn cứu trợ thì Thượng Tọa chỉ đi một mình, tự ý chi tiêu không đúng mục đích, không bàn bạc với ai, xem như một cuộc hành hương cá nhân.

II/. THÁI ĐỘ CHỐNG PHÁ GIÁO HỘI CỦA THƯỢNG TỌA GIÁC ĐẲNG :

– Thay vì minh bạch hóa các vấn đề theo yêu cầu của Viện Hóa Đạo, ngày 01.8.2015, Thượng Tọa đã viết thư nhờ ông Cao Văn Hiền từ Mỹ đem về Saigon trình Đức Tăng Thống dọa từ chức.

– Ba ngày sau (04.8.2015) Thượng Tọa chính thức gởi thư từ chức với những hứa hẹn như Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã công bố.

– Với sự quyết tâm từ chức của Thượng Tọa, buộc lòng Đức Tăng Thống phải ban hành Quyết Định số 20/VTT/TT/QĐ ngày 08 tháng 8 năm 2015 chấp thuận cho Thượng Tọa từ chức và suy cử Hòa Thượng Thích Huyền Việt làm Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ nhằm giải quyết các xáo trộn và thu nhận sổ sách, tài chánh, chương mục của người tiền nhiệm.

– Thế nhưng những lời hứa hẹn trong Thư Từ Chức, Thượng Tọa đã hoàn toànlàm ngược lại, ví dụ như :

1/. Không bàn giao sổ sách, tài chánh, chương mục cho Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII /VHĐ, trong vòng 3 tuần lễ như Thượng Tọa viết trong thư Từ Chức.

2/. Không ngưng các cuộc phát thanh, truyền hình, báo chí như đã hứa hẹn, mà lại dùng nó làm lợi khí cho ngoại nhân chống phá Giáo Hội một cách thô bạo.

3/. Quan trọng nhất là dù đã nhận Quyết Định chấp nhận cho từ chức ngày 08.8.2015, nhưng ngày 18.8.2015 Thượng Tọa đã tìm cách đưa 6 người thân tín vào Hội Đồng Quản Trị Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Unified Buddhist Church of Vietnam gọi tắt là UBCV) và công cử Ông luật sư Steven Điêu làm Chủ Tịch mặc dù Ông Steven Điêu xác nhận trước 3 cuộc họp báo ông không là thành viên của Giáo Hội.

Đây là hành động bán đứng danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cho ngoại nhân, để ngoại nhân dùng danh nghĩa nầy mưu đồ chính trị đen tối.

4/. Song song với việc đưa ông Steven Điêu làm Chủ Tịch, Thượng Tọa cùng 13 người tay chân ra Tuyên Bố Chung xác định : Văn Phòng II/VHĐ độc lập, không thống thuộc sự điều hành của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN như Hiến Chương quy định.

5/. Từ ngôi vị Chủ Tịch nầy, ông Steven Điêu đã cùng Thượng Tọa và các tay chân thân tín thuê các nhà báo phỏng vấn, họp báo, tiếp tục ra nguyệt san Đồng Hành để thóa mạ Hiến Chương của Giáo Hội, thóa mạ 5 đời Tăng Thống đã kiên cường lãnh đạo Giáo Hội qua 60 năm đồng hành cùng Dân Tộc Việt Nam.

6/. Thượng Tọa đã Cố Vấn cho Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh đứng ra tổ chức “Đại Hội X” của VPII/VHĐ và GHPGVNTN-HN/HK vào các ngày 9, 10 và 11 tháng 10 sắp tới tại thành phố San Jose với nhiều mục đích mờ ám. Một Đại Hội chưa từng có trong lịch sử Gíao hội, vì trên nguyên tắc, Đại Hội X là Đại Hội của GHPGVNTN do Đức Tăng Thống chủ trì. Ở hải ngoại, VPII/VHĐ và GHPGVNTN-HN/HK chỉ có Đại Hội Thường Niên lo việc nội bộ mà thôi.

7/. Kỳ quái hơn nữa, là ngày 28.9.2015, dưới sự chỉ đạo của Thượng Tọa Giác Đẳng, Hội Đồng Quản Trị GHPGVNTN do ông Steven Điêu làm Chủ tịch đã ra Quyết Định thành lập Hội Đồng Giáo Phẩm và cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Đạt làm Chủ Tịch. Đây là một hành vi phá đổ nề nếp, đạo phong, núp dưới sự tiếm danh GHPGVNTN mà Phật tử không thể nào chấp nhận. Thượng toạ Thích Thông Đạt chưa hề được Viện Tăng Thống tấn phong Hoà thượng. Đạo học và hạ lạp Thương toạ chưa đủ tư cách và uy tín làm Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm.

8/. Viện Hóa Đạo cũng đã nhận được thông tin là ngày 17.9.2015, Thượng Tọa Giác Đẳng với tay chân bộ hạ kết hợp với tổ chức tiếm danh GHPGVNTN của Ông Steven Điêu âm thầm bán ngôi chùa Phật Quang với giá 900.000 (chín trăm nghìn) Mỹ kim, gây đau thương cho nhiều Phật Tử đã đem mồ hôi nước mắt, công của ra tạo dựng ngôi Chùa Chung mà nhờ Đức Tăng Thống kêu gọi mới nên sự.

III/.QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN HÓA ĐẠO :

Qua những tình tiết nêu trên, Viện Hóa Đạo nhận định rằng :

1/. Hành động của Thượng Tọa Giác Đẳng cùng các tay chân thân tín là hành động bán đứng Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất cho tổ chức chính trị do Ông Steven Điêu có chân.

2/. Ông Steven Điêu trên danh nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị GHPGVNTN / UBCV tiếm danh đã phản chống lại Hiến Chương Giáo Hội với sự chỉ đạo của Thượng Tọa Giác Đẳng, mặc dù ông nầy đã tuyên bố UBCV của ông không phải là VPII/VHĐ. Đây là việc “rước voi về dày mả Tổ” của Thượng Tọa Giác Đẳng mà tất cả Phật tử không thể dung thứ.

3/. Việc Thượng Tọa Giác Đẳng chỉ đạo cho Sư Bà Nguyên Thanh tổ chức Đại Hội X và Sư Bà Tịnh Thường vận động tài chánh cho Đại Hội là hành động dày xéo lên Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tức là dày xéo lên mạng mạch của Giáo Hội, lên Pháp Lý của Giáo Hội, mà tất cả Phật Tử đang quyết tâm gìn giữ dù phải hy sinh cả thân mạng.

4/. Việc bán chùa Phật Quang của ông Steven Điêu qua sự chỉ đạo của Thượng Tọa Giác Đẳng và nhóm tiếm danh GHPGVNTN là hành động đi ngược lại tâm nguyện của hằng vạn Phật Giáo Đồ trong và ngoài nước đã đổ mồ hôi, nước mắt xây dựng cơ sở cho GHPGVNTN tại hải ngoại, gây lo nghĩ cho Đức Tăng Thống và Chư Tôn Túc Hội Đồng Lưỡng Viện. Đây là một hành động cưỡng cướp.

Vì thế Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện :

A/. Đức Tăng Thống ban hành Quyết Định không thừa nhận vĩnh viễn tư cách thành viên GHPGVNTN của sáu người sau đây :

1/. Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, cựu Quyền Chủ Tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo (VPII/VHĐ), Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK) ;

2/. Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng Thủ Quỹ VPII/VHĐ, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK ;

3/. Thượng Tọa Thích Thông Đạt, Tổng Ủy Viên Nghi Lễ VPII/VHĐ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ GHPGVNTN-HN/HK.

4/. Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường, Tổng Ủy Viên Tài Chánh VPII/VHĐ, Tổng Thủ Quỹ GHPGVNTN-HN/HK ;

5/. Ông Trần Đình Minh, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK ;

6/. Ông Mai Xuân Châu, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN-HN/HK.

Việc khai trừ nầy nhằm ngăn chận các đương sự nêu trên không thể dùng tư cách thành viên GHPGVNTN tiếp tục gây tác hại cho Gíao hội và Phật Tử các giới.

B/. Thỉnh cầu Đức Tăng Thống ban hành Quyết Định phủ nhận Đại Hội X do Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh tổ Chức nhằm xé bỏ Hiến Chương Giáo Hội, vô tình hay cố ý tiếp tay với chế độ Cộng Sản hiện hành tiêu diệt GHPGVNTN.

C/. Thỉnh cầu Đức Tăng Thống ban hành Quyết Định giao phó cho Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ với những thành viên còn lại của VPII/VHĐ và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK, phối hợp với Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế (những cơ quan đại diện GHPGVNTN đặt cơ sở tại hải ngoại), từng bước lấy lại Pháp Lý của Gíao hội mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã bán đứng cho ông Steven Điêu. Cũng như làm sáng tỏ việc ai cho phép một ngoại nhân như ông Steven Điêu bán Chùa Phật Quang là tài sản của GHPGVNTN.

Viện Hóa Đạo ngưỡng mong Đức Tăng Thống chuẩn thuận các thỉnh nguyện trên đây.

Viện Hóa Đạo kính mong Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện cùng Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước chung lưng đấu cật với Giáo Hội trong công cuộc lấy lại pháp lý của Giáo Hội đã bị Thượng Tọa Giác Đẳng bán đứng cho ông Steven Điêu.

Viện Hóa Đạo cũng kính mong Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện, Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước tích cực hỗ trợ Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế trong công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay.

NAM MÔ ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT

P.l. 2559, Văn Phòng VHĐ, Tu Viện Long Quang
Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2015
Q. Viện trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG
*****
GIÁO HỘI PIIẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Phật Quang


17101 A Lane, Huntington Beach, CA 92647

Thông Báo của Ban Hộ Trì Tam Bảo và phật tử chùa Phật Quang
về sự kiện bán chùa bất hợp pháp của ông Steven Điêu

Ban Hộ trì Tam Bảo chùa Phật Quang KHẨN BÁO :

– cùng toàn thể đồng hương, phật tử,
– tất cả cộng đồng, đoàn thể, hội đoàn người việt hải ngoại,
– Tất cả các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí,

Ngày 17/9/2015 chùa Phật Quang đã bị bán một cách âm thầm bởi ông Stenven Điêu, chủ tịch Hội đồng Quản Trị UBCV mà Ban Hộ Trì Tam Bảo và những phật tử sinh hoạt thường xuyên tại chùa Phật Quang chỉ được biết vào tối ngày 28/09/2015. Và ngày 30/09/2015 nhóm ông Steven Điêu mới có văn bản xác nhận việc bán chùa này.

Ban Hộ Trì Tam Bảo và phật tử chùa Phật Quang xin được minh thị những điều dưới đây và diễn tiến việc chiếm đoạt chùa Phật Quang của TT Giác Đẳng, Steven Điêu, và Trần Đình Minh :

1) Chùa Phật Quang được tạo mãi qua lời kêu gọi của Đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, đã được phật tử khắp mọi nơi tại Hoa kỳ, tại Pháp, tại úc và cả tại Việt Nam, đóng góp tịnh tài tạo mãi. Sự việc này đã được toàn thể đồng hương, phật tử và mọi giới truyền thông chứng kiến, tham dự qua những buổi tiệc gây quỹ.

Do đó chùa Phật Quang là sở hữu thưc tể hiến nhiên của Giáo Hôi Phât Giáo Viêt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo.

2) Văn Phòng II Viện Hóa Đạo (VP II VHĐ) đặt tại chùa Phật Quang, là cơ quan trực thuộc sự chỉ đạo của Viện Hóa Đạo về nhân sự và sinh hoạt theo Hiến chương GHPGVNTN, đã thừa hành chỉ thị của Viện Hóa Đạo :

– đứng ra thực hiện việc tạo mãi chùa Phật Quang tại miền Nam California, thủ đô của người Việt tỵ nạn.

– đăng bạ pháp lý VP II VHĐ và GHPGVNTN hải ngoại tại Hoa kỳ với chánh quyền Hoa kỳ.

– đăng bạ chủ quyền chùa Phật Quang với chánh quyền sở tại với 3 vị đồng sở hữu chủ là Đức Tăng Thống, Viện Trưởng VHĐ và Chủ tịch VP II VHĐ.

3)TT Thích Giác Đẳng nguyên là Quyền chủ tịch VP II VHĐ đã được uỷ nhiệm thực hiện việc tạo mãi, đăng bạ pháp lý VP II VHĐ và đăng bạ sở hữu chùa Phật Quang tại miền Nam California.

– Ngày 3/7/2014 TT đã đăng bạ pháp lý GHPGVNTN tại Texas.

– Ngày 7/7/2014 TT đã đăng bạ pháp lý danh xưng thường dùng (Assumed name) Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Texas. Thành Lập Hội đồng Quản trị với ba thành viên sáng lập là TT Giác Đẳng, cư sĩ Ỷ Lan và Trần Đình Minh.

– Sau khi tạo mãi xong chùa Phật Quang TT đã đăng bạ pháp lý chủ quyền tại Quận Cam ngày 5/9/2014 nhưng thay vì chủ quyền thuộc về Đức Tăng Thống, Viện Trưởng VHĐ và Chủ tịch VP II VHĐ như trên thì TT lại đăng bạ chủ quyền là GHPGVNTN. Ẩn ý là muốn đăt chùa Phât Quang thuôc về GHPGVNTN đã đăng ba tai Texas để tráo trở sau này mà không ai biết vì tưởng rằng chùa Phật Quang thuộc về GHPGVNTN là đủ rồi.

4) Khi VHĐ yêu cầu TT Giác Đẳng minh bach tải chánh viêc tao mãi chùa Phât Quang tri giá 1 triẽu 300 ngàn mỹ kim, minh bach 60 ngàn mỹ kim cửu trơ tai Philippines, minh bach hơn 200 ngàn mỹ kim cứu trơ tai Nepal. Thay vì đáp ứng những việc phải làm thì TT Giác Đẳng lại từ nhiệm và đã được chấp thuận bởi Quyết định số 20 ngày 8/8/2015 của Đức Tăng Thống.

5) Trong thơ xin từ nhiệm TT Giác Đẳng đã cam kết bàn giao trong ba tuần qua văn phòng luât sư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. TT Giác Đẳng thay mặt GHPGVNTN mượn nợ thì là nợ của GH, sẽ do GH giải quyết sau khi bàn giao. Không lý gì đã từ nhiệm mà TT lại muốn trả nợ. Phải chăng có sự không minh bạch về số nợ 800 ngàn do TT đưa ra ? Còn 60 ngàn và hơn 200 ngàn tiền cứu trợ bây giờ ở đâu ?

6) Mặc dù không còn là thành viên của GHPGVNTN nhưng hai ngày sau, 10/8/2015 TT Giác Đắng triệu tập một số thành viên của GHPGVNTN hải ngoại tại Hoa kỳ và 5 người không phải là thành viên để ra Thông cáo chung với ý đồ Ly khai bằng tuyên bố Độc lập Nhân sự, trái ngược với Hiến Chương như đã đề cập ở phần 2.

7) Mặc dù đã đăng bạ từ tháng 7 năm 2014 và dù được nhắc nhở nhiều lần, nhưng TT Giác Đắng vẫn chưa thiết lập Nội Quy (Bylaws), quy định các trách vụ, quyền hạn cùng sự hoạt động của Hội đồng Quản trị. Việc lập lờ này nhằm mục đích chuyên quyền. Do đó ngày 22/8/2015, TT Giác Đẳng và Trần Đình Minh tư Ỷ đưa thêm vào 6 người tay chân vào Hôi đồng Quản Tri UBCV nhưng lại không mời cư sĩ Ỷ Lan vào họp để lấy ý kiến. Chị là một trong ba thành viên sáng lập. Đây là một việc làm không đúng luật do sự đạo diễn của Steven Điêu. Và bước tiếp theo là với những thành viên bất hợp pháp được đưa vào đã bầu Steven Điêu làm chủ tịch Hội đồng Quản Trị thay cho TT Giác Đẳng.

Chủng ta đã thấy lý do tai sao TT Giác Đẳng đăng ba sở hữu chùa Phât Quang thuôc về GHPGVNTN ở Texas rồi giao Steven Điêu thay măt TT Giác Đẳng bán chùa Phât Quang môt cách bất hop pháp ngày 17/9/2015 mà mãi đến 30/9/2015 mới xác nhận.

8) Là Quyền Chủ tịch VP IIVHĐ, TT Giác Đẳng :

không xin phép Tòa Thi chính Huntington Beach hoat đông Tôn giáo cho chùa Phât Quang là cố tình đưa chùa Phât Quang vào tình trang hoat đông bất hợp lê ngay từ ngày đầu.

– không giải quyết, chỉ hứa hẹn trước các khiếu nại dồn dập của phật tử chùa Phật Quang gây sự hiểu lầm trong sự điều hành và sinh hoạt của phật tử.

– không xin phép Tòa Thi chính Huntington Beach việc xây thêm một phòng tắm (dùng shower) trong chùa.

– không xin phép khi đưa ni cô Viên Từ về ở giữ chùa, trong khi Toà Thị chính Huntington Beach cấm không cho cư ngụ trong chùa.

– Và không dàn xếp với Tòa Thị chíng Hungtington Beach những khi có sự than phiền hàng xóm qua những buổi lễ.

Với 5 KHÔNG kể trên là chủ đích ngay từ đầu của TT để chánh quyền sở tại có quyết định ngừng sinh hoạt của chùa Phật Quang mà phật tử không hề biết mãi cho đến ngày 29/9/2015 là ngày bị chủ mua chùa buộc phải rời chùa. Đồng thời cũng là một cái cớ để Steven Điêu bán chùa, chẳng cần tham khảo ý kiến những phật tử cúng dường mà ông ta đã từng kêu gọi đến dự cái Đại hội tại San Jose để xin ý kiến.

Qua diễn tiến các sự kiện nêu trên đây cho thấy âm mưu, thủ đoạn tráo trở, lơi dung sư tín nhiêm của VHĐ để chiếm đoạt và phát mãi chùa Phật Quang của TT Giác Đẳng, Steven Điêu, Trần Đình Minh, cùng phe nhóm để chiếm đoạt và phát mãi chùa Phật Quang.

Tóm lại với âm mưu đen tối ngay từ đầu nên TT Giác Đẳng, Trần Đình Minh đã không hề báo cáo minh bach tài chánh, không gởi bản đăng ba pháp lý VP II VHĐ và chủ quyền chùa Phât Quang. Không viết bản Nôi quy để kết hơp với Trần Đình Minh đưa vào Hôi đồng Quản tri 6 người tay chân của mình. Những người này chẳng có chức vụ gì trong Văn phòng II VHĐ. Nhờ vậy TT Giác Đẳng mới giao cho Steven Điêu chức chủ tịch để thực hiên chiếm đoat danh xưng của GHPGVNTN và thực hiên bán chùa Phât Quang như chúng ta đã thấy.

Ban Hộ trì Tam bảo chùa và phật tử chùa Phật Quang giờ đây không còn nơi để sinh hoạt phật sự, tu học và nơi nương tựa hương linh cùng tro cốt của phật tử quá vãng. Do thiếu điều kiện, thiếu phương tiện, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ tinh thần, hỗ trợ pháp lý của đồng hương mọi giới để Công Lý được tôn trọng : Ai mới là chủ thực sự chùa Phật Quang đây ? Việc này cần phải được pháp lý làm sáng tỏ trước công luận.

Huntington Beach, ngày 04 tháng 10 năm 2015
Đồng ký tên

Kính gởi :
– HT Thích Huyền Việt, XLTV VP IIVHĐ để kính tường.
– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế kính nhờ phổ biến
– Các cơ quan truyền thông xin hỗ trợ phổ biến giúp.
– Cộng đồng Người Việt tại California và các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ để thông tri.
– Các đoàn thể, hội đoàn trong cộng đồng Người Việt tại Hoa kỳ để tường tri.

      

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

——————–
THƯ MINH ĐỊNH LẬPTRƯỜNG
CỦA ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG và ĐOÀN SINH
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ SACRAMENTO & STOCKTON

(Nhân buổi sinh hoạt Tháng 10/2015 với 26 Đoàn viên tham dự)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa Quý Anh Chị Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh thuộc Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn viên Gia Đình Phật tử Sacramento & Stockton,

Gần đây có những xáo trộn xẩy ra trong nội bộ GHPGVNTN nói chung và Đoàn Cựu Huynh trưởng Sacramento & Stockton nói riêng, vì không hiểu rõ nguyên nhân nên đã đưa đến sự trạng kẻ bênh người chống, gây ra sự phân hóa trầm trọng cho Giáo Hội cũng như tổ chức chúng ta.

Nhận thấy rằng Gia Đình Phật Tử (GĐPT) là những người con trung kiên của GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Vì thế với tinh thần Bi Trí Dũng và tâm hồn như đoá sen trắng thơm, GĐPT chúng ta cần phải sáng suốt để nhận định về tình hình biến động nguy hiểm cho GHPGVNTN và tổ chức Đoàn cựu Huynh Trưởng Sacramento & Stockton hiện nay.

1. Như TT Giác Đẳng thường nhắc nhở, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào để khỏi phải lầm đường lạc lối, chỉ có một con đường đúng đắn nhất là theo bước chân Ngài Tăng thống Thích Quảng Độ, và khâm tuân theo Hiến chương của Giáo hội. Thượng tọa nói như vậy nhưng lại không khâm tuân Đức Tăng thống.

Và Anh Đoàn trưởng Mai Xuân Châu cũng thế, Anh cũng nói một lòng khâm tuân với Đức Tăng Thống, nhưng Anh lại có thái độ nghịch ý Đức Tăng Thống. Đức Tăng Thống nói : “Tôi nghe TT Giác Đẳng muốn tổ chức Đại hội tháng 10 dưới danh xưng “Khoáng đại” lại càng bất hợp pháp. Vì TT Giác Đẳng đã không còn chức vụ gì để tổ chức Đại hội dù mang chức “Cố vấn”. Tôi đã ban hành Giáo chỉ số 14 trao cho Hội đồng Lưỡng Viện tổ chức Đại hội Khoáng đại cuối năm nay trong nước, chứ không phải bên Hoa Kỳ”. (trích cuộc phỏng vấn DTT).

Lời dạy của Đức Tăng Thống quá rõ ràng, ấy thế mà Anh Mai Xuân Châu không chỉ hứa hẹn tham dự một mình, mà còn cổ động các thành viên khác trong Đoàn.

2. Trong thư từ chức, TT Giác Đẳng đã hứa hẹn với Đức Tăng thống :

“Xin Giáo Hội sớm thỉnh cử người thay thế, để con có thể bàn giao tất cả những gì đang có trách nhiệm trong ba tuần lễ …Tất cả những sinh hoạt truyền thông của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo như radio, truyền hình, nguyệt san sẽ lập tức chấm dứt cho tới khi có quyết định của vị kế nhiệm…Tất cả các sổ sách giấy tờ liên quan đến pháp lý Giáo Hội, chùa Phật Quang và tiền vay nợ tạo mãi cơ sở sẽ được văn phòng luật sư bàn giao”.

Đức Tăng Thống đã ký Quyết Định Số 20 ngày 8.8.2015, chấp thuận thư từ chức của TT Giác Đẳng và Ngài bổ nhiệm HT Thích Huyền Việt vào ngôi vị Xử Lý Thường Vụ VPII. HT Huyền Việt có trách nhiệm kiểm tra sổ sách tài chánh, chương mục và các dữ kiện khác từ TT Giác Đẳng trao lại. Nhưng TT Giác Đẳng đã từ chối không bàn giao. Theo lời Anh Mai Xuân Châu đã nói với anh em trong Đoàn, là vì HT Huyền Việt nợ nần như chúa chổm, hơn 1 triệu dollars của người Thiên Chúa Giáo, nên (chúng tôi) không chịu bàn giao. Lời lẽ này phát xuất từ trong tâm không chân thật, vì không một cá nhân nào có thể thế chấp tài sản Giáo Hội, hơn nữa theo nguyên tắc hành chánh, thì không có vị lãnh đạo nào quản thủ tài chánh như TT Giác Đẳng cả. Cũng vì vấn đề tài chánh quản thủ bị thâm thủng, nên đã đưa đến hiện trạng GHPGVNTN ngày nay.

3. Chùa Phật Quang được tạo mãi là do ý nguyện của Đức Tăng thống và tâm huyết của Đức Cố HT Viện Trưởng Thích Như Đạt, cùng toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài , trong đó có chúng ta Đoàn Cựu Huynh Trưởng Sacramento & Stockton. Nay chùa đã bị TT Giác Đẳng bán qua bàn tay LS Steven Điêu, Chủ tịch HĐQT-UBCV, mà trong Hội Đồng Quản trị có tên Anh Mai Xuân Châu, chứng tỏ Anh Đoàn trưởng Mai Xuân Châu đã đi ngược với nguyện vọng của tất cả Phật tử và Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Sacramento & Stockton

Trước những nhận định và sự trạng ở trên, chúng tôi yêu cầu Anh Mai Xuân Châu phải minh định lại lập trường.

Kính thưa quý Huynh trưởng.

Chúng ta không thể đến Đại hội, phản lại Đức Tăng thống và phản lại Hiến chương của GHPGVNTN. Vì phản lại Thầy tổ sẽ mất hết Phước đức cho gia đình, con cháu và nghiệp quả sẽ theo như bóng với hình, đúng như lời Phật dạy.

Chúng tôi Nguyện một lòng Khâm Tuân Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Ủng hộ Hội Đồng Lưỡng Viện và VPII/VHĐ GHPGVNTN dưới sự điều hành của Hòa Thượng XLTV Thích Huyền Việt.

Chúng tôi kính đề nghị duy trì Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, vì đây là Phát ngôn nhân chính thức của GHPGVNTN.

Kính chào tinh tấn.

Phật lịch 2559, Ngày 04 Tháng 10 Năm 2015
Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPT Sacramento
& Stockton và Phật Tử Niệm Phật Đường Huyền Quang

      

Bản sao Kính gởi :
– Viện Tăng Thống kính thẩm tường.
– Viện Hóa Đạo kính thẩm tường.
– Hòa Thượng Thích Huyền Việt Xử Lý Thường Vụ VPIIVHĐ thẩm tường.
– Kính nhờ PTTPGQT kính xin phổ biến.
– Liên Đoàn CHT & DSGĐPT để biết
– Hồ Sơ Lưu

BI-TRÍ-DŨNG

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
TỔNG VỤ THANH NIÊN – GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG


VPTTK : EMAIL : ttkbhdtuhk@yahoo.com
Lập Trường :
Một Dạ Sắt Son, Hết Lòng Vì Đạo
của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
đối với
Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Ngưỡng bạch Đức Đương Kim Đại Lão Hòa Thượng Tăng Thống GHPGVNTN,
Ngưỡng bạch chư Tôn Thiền Đức Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN,
Ngưỡng bạch Hòa Thượng Phó Chủ Tịch, kiêm Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ GHPGVNTN,
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Đồng Hương, Đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước,

Kính bạch quý Ngài,
Kính thưa quý vị,

Các biến động trong những ngày qua đã gây hoang mang không ít cho hàng Phật tử các giới, trong và ngoài nước. Là Huynh Trưởng của Tổ Chức GĐPTVN, đơn vị trực thuộc GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ, VPII VHĐ, chúng con ít nhiều cũng gánh chịu những hệ lụy tất yếu của mọi diễn biến. Về mặt tâm tư tình cảm, chúng con không thể không thấy xót xa trăn trở cho vận mệnh của Giáo Hội Mẹ lịch sử truyền thừa, ít nhất là về mặt cơ cấu tổ chức của Viện Hoá Đạo, đặc biệt đối với VPII-VHĐ, người Phật tử đang nặng lòng chứng kiến một sự phân hoá trầm trọng về tổ chức và điều hành, kẻ ở người đi, nhân tâm ly tán, tạo nên tình trạng suy kiệt nhân sự của VPII-VHĐ ! Điều vô cùng đáng tiếc là tình trạng bất hợp tác, bất khả tương nhượng, thay vì tự tương tác hoá giải, lại vận động dư luận để tự biện bạch – một cách gián tiếp để quy lỗi cho người khác –, tạo thêm cơn sóng to, vô tình phụ họa với các thế lực đối nghịch, phủ trùm dày xéo lên con thuyền Giáo Hội đang trong cơn bão tố.

Kính bạch quý Ngài,
Kính thưa chư liệt vị,

Lẽ ra hàng Huynh Trưởng GĐPTVN chúng con không nhất thiết phải minh định lập trường, bởi lẽ “TỔ CHỨC GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ – Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.” như đã ghi rõ trong Bản Nội Quy của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (bản tu chính năm 2011), qua đó xác định vị trí truyền thống của Tổ chức trong lòng GHPGVNTN mà cao nhất là Giáo Hội Mẹ, dưới sự lãnh đạo của Giáo Hội nói chung và của Hội Đồng Lưỡng Viện nói riêng. Tổ chức GĐPTVN hoạt động trong khuôn khổ Hiến Chương của GHPGVNTN, lấy Nội Quy và Quy chế Huynh Trưởng GĐPTVN để hành hoạt, theo đuổi phương châm “trên cầu Phật đạo, dưới dìu dắt đàn em” góp phần đem Đạo vào Đời. Tuy nhiên, vì tình trạng nhiễu loạn thông tin hiện thời qua những đồn đoán, nghi vấn, những nguồn tin thất thiệt có thể đã ảnh hưởng tới tâm tư tình cảm của Huynh Trưởng và Đoàn Sinh, một lần nữa, hàng Huynh Trưởng chúng con xin tái minh định vị trí và lập trường cố hữu của Tổ Chức GĐPTVN HN tại Hoa Kỳ, có tính pháp lý lịch sử bất khả chuyển dịch : Tổ Chức GĐPTVN là đứa con trung Kiên của GHPGVNTN. Mọi sự lệch lạc chệch hướng nếu có chỉ là cá nhân riêng lẻ.

Chúng con thiết tha, khẩn cầu, kêu gọi mọi tập thể, cá nhân liên quan, vì sự nghiệp cao cả của Dân tộc là Nhân quyền, Tự Do, Dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ̉ và lãnh hải ; vì mục tiêu, lý tưởng và con đường cao đẹp của GHPGVNTN truyền thừa. Trong chánh niệm, bằng tâm Từ Bi, Tỉnh thức và Dũng cảm :

– Xin hãy tự chế, giảm thiểu mọi ngôn từ và hành động có thể gây thêm xung khắc, bất bình làm trầm trọng thêm hiện trạng vốn đã trở nên quá tế nhị và phức tạp, hậu quả có thể tác hại khôn lường vào ngay thượng tầng cơ cấu Giáo Hội tôn quý của chúng ta.

– Xin hãy sống theo tinh thần Lục Hòa, rộng lòng bao dung để cùng nhau chuyển hoá trên hành trình làm thơm Đời tốt Đạo.

– Xin hãy xem trọng quyền lợi chung, vô ngã vị tha để phục vụ cho Dân Tộc và Đạo Pháp.

– Xin hãy làm gương sáng, thể hiện thân giáo cho hàng hậu học như chúng con được có cơ hội noi theo và học hỏi.


Bằng với tất cả tấm lòng chân thật và khiêm hạ, xin Chư liệt vị rộng lòng hỷ xả, khoan thứ cho mọi sự xúc phạm, nếu có, do ngôn từ vụng về và hạn chế của chúng con.

Tâm thành ước nguyện Tổ Quốc và GHPGVNTN sớm vượt qua Quốc nạn và Pháp nạn.

Ngưỡng nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Kính chúc chư Đồng hương Phật tử vô lượng an lành và tiến tu Đạo nghiệp.

Thành tâm cẩn trình,

Phật lịch 2559,
Seattle, ngày 25 tháng 09 năm 2015
TM. BHDTƯ GĐPTVN Hải Ngoại-Hoa Kỳ
Phó Trưởng Ban Quản Trị Điều Hành
(ấn ký)
HTr. Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm
      

Check Also

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bãi nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của HT Thích Tâm Liên và Tổng Thư ký VHĐ của ông Lê Công Cầu, tạm ngưng mọi sinh hoạt của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trong khi chờ Đại hội Bất thường công cử nhân sự mới

  PARIS, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (PTTPGQT) —  Ngày 5 tháng 10 vừa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *