Home / PTTPGQT : Đức Tăng Thống và Viện Hóa Đạo yêu cầu Thượng tọa Thích Giác Đẳng hủy bỏ những lời viết sai sự thật trên bức hình của Ngài

PTTPGQT : Đức Tăng Thống và Viện Hóa Đạo yêu cầu Thượng tọa Thích Giác Đẳng hủy bỏ những lời viết sai sự thật trên bức hình của Ngài

Download PDF

 


PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
BP 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France)
Tel.: Paris (1) 45 98 30 85<br />
Fax : Paris (1) 45 98 32 61<br />
E-mail : pttpgqt@gmail.com”><strong>PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ</strong><br />
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo<br />
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất<br />
E-mail : <a href=pttpgqt@gmail.comhttp://www.pttpgqt.net – Web : http://pttpgqt.net

 

  

PARIS, ngày 24.7.2015 (PTTPGQT) – Gần đây, người chủ trương báo Đồng Hành cho phổ biến trên mạng Internet bức hình Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đang ngồi đọc báo Đồng Hành, với lời viết chú dẫn như sau :

“Trải bao khó khăn, Đồng Hành số 1 đã lọt vào được Thanh Minh Thiền Viện, nơi Đức Tăng Thống đang bị cấm cố. Ngài rất hoan hỉ tán thán công đức của Thượng tọa Chủ tịch Văn Phòng 2 đã bỏ nhiều công sức thực hiện Đồng Hành làm phương tiện hoằng pháp và quảng bá đường hướng, lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong công cuộc vận động cho Dân chủ, Nhân quyền và Tự do tôn giáo cho Việt Nam”.

Những dòng viết trên đây hoàn toàn sai sự thật, nếu không là bịa đặt, theo lời Viện Hóa Đạo. Vì lý do nghiêm trọng này, mà Viện Hoá Đạo trong nước thừa lệnh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết Thư Khẩn, số tham chiếu 35/VHĐ/QVT, ấn ký ngày 22-7-2015, gửi Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Quyền chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, để yêu cầu : “Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch ra lệnh ngưng ngay việc phổ biến bức hình và lời tán dương không thật là của Đức Tăng Thống trên mạng hay trên tờ báo Đồng Hành vốn không phải là cơ quan phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nếu đã phổ biến rồi trên mạng thì xin có lời đính chính ngay, nếu đã in rồi thì xin huỷ ngay trang có bức hình và lời tán dương không thật ấy”.

Sau đây là toàn văn Thư Khẩn của Viện Hóa Đạo :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang, Phương Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên – Huế


Phật lịch 2559
Số 35/VHĐ/QVT
THÔNG BÁO KHẨN
—————
QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính gởi : Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo
Kính qua : Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế chuyển đạt.

Trích yếu : v/v hình ảnh Đức Tăng Thống đọc tạp chí Đồng Hành và lời Ngài tán dương Thượng Tọa Chủ Tịch VPII được đăng lên mạng.

Kính bạch Thượng Tọa.

Đức Tăng Thống vừa truyền đạt cho Viện Hóa Đạo biết rằng, trước đây có một nữ Phật Tử ở nước ngoài về (Ngài không biết tên) đến Thanh Minh Thiền Viện xin vấn an Ngài đồng thời mang tặng cho Ngài một tập Nguyệt San Đồng Hành. Khi Ngài đang xem qua thì người nầy đã chụp hình, Ngài cho đó là lẽ thường để kỷ niệm nên Ngài không quan tâm.

Nay bức hình ấy được đăng tải trên mạng kèm theo những lời tán dương công đức Thượng Tọa Chủ Tịch (không phải Quyền Chủ tịch). Ngài xác định là những lời tán dương ấy Ngài không hề nói, vì theo Ngài việc ra tạp chí Đồng Hành chưa hề trình lênĐức Tăng Thống cũng nhưVHĐđể thỉnh ý trước khi cho xuất bản. Ngoài ra, người đại diện của VHĐ ở nước ngoài là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cũng không hề được hay biết hay thảo bàn. Đây là một việc làm sai nguyên tắc nghiêm trọng không nên tiếp diễn.

Sự lạm dụng hình ảnh và những lời nói không thật nầy làm cho Ngài rất bức xúc, nên Ngài cũng khiển trách Viện Hóa Đạo và Tổng Vụ Truyền Thông không theo dõi cũng như kiểm tra Phật Sự của VPII. Ngài cũng nhắc nhở rằng : “trước đây Hòa Thượng Thích Viên Lý muốn ra trang mạng www.ghpgvntn.net (nay là trang mạng tiếm danh) cũng phải gởi văn thư về xin phép Viện Hóa Đạo. Hòa Thượng cựu Viện Trưởng đã ra Quyết Định số 39, trang mạng ấy mới được hoạt động.

Do đó Ngài đã chỉ thị cho Viện Hóa Đạo kiểm tra kỹ và đề nghị Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch ra lệnh ngưng ngay việc phổ biến bức hình và lời tán dương không thật là của Đức Tăng Thống trên mạng hay trên tờ báo Đồng Hành vốn không phải là cơ quan phát ngôn của GHPGVNTN. Nếu đã phổ biến rồi trên mạng thì xin có lời đính chính ngay, nếu đã in rồi thì xin huỷ ngay trang có bức hình và lời tán dương không thật ấy.

Kính mong Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch thực thi ý chỉ của Đức Tăng Thống.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2559, Tu Viện Long Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2015
Q. VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG
Thông Báo Khẩn, Quyền Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN 1

Thông Báo Khẩn, Quyền Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN 2

Check Also

[Đài Á Châu Tự Do / RFA] VCHR tố cáo Việt Nam từ chối 50 khuyến cáo của các quốc gia về cải thiện nhân quyền

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ diễn ra tháng 11/2018 tại …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *