Home / Actualités /

Ủy ban Nhân quyền LHQ đánh giá
Cao điểm Nhân quyền Việt Nam
đứng áp chót

Ủy ban Nhân quyền LHQ đánh giá
Cao điểm Nhân quyền Việt Nam
đứng áp chót

Download PDF

PARIS, 18 tháng 11 năm 2022 (VCHR & FIDH) – Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) chào đón sự đánh giá đúng mức của Uỷ ban Nhân quyền LHQ (CCPR) về thực tại nhân quyền Việt Nam bằng những điểm xấu chiếu theo các khuyến nghị thực thi nhân quyền trên các lĩnh vực án tử hình, tự do ngôn luận, và bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền.

Hôm 11 tháng 11 vừa qua, Uỷ ban Nhân quyền LHQ công bố Phúc trình kế tiếp bản Nhận Xét Kết thúc thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2019 về sự cầu toàn Việt Nam nhân cuộc Kiểm điểm thường kỳ thứ Ba về Công Ước Quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Uỷ ban Nhân quyền LHQ yêu cầu chính quyền Việt Nam trưng các thông tin liên quan đến việc thực thi các khuyến nghị của LHQ trên ba lĩnh vực nêu trên.

Theo phúc trình theo dõi, Uỷ ban Nhân quyền LHQ cho điểm « E » (quá trình cao thấp từ A, B, C, D,  xuống hạng chót là E) – coi như hạng chót về việc thực thi các khuyến nghị của LHQ trên lĩnh vực tự do ngôn luận. Uỷ ban Nhân quyền LHQ nói rõ mối quan tâm việc phê chuẩn những sắc luật làm giới hạn tự do ngôn luận, và rất tiếc nhà cầm quyền Việt Nam đã thất bại cung cấp thông tin để cho thấy thăng tiến truyền thông đa nguyên, thoát khỏi mọi câu thúc của chính quyền.

Về án tử hình, Uỷ ban Nhân quyền LHQ cho Việt Nam điểm « E » vì : không tôn trọng quyền xét xử phân minh trong các trường hợp kết án tử hình ; thiếu những thông tin việc giảm hình án tử hình ; và không chịu công bố số liệu án tử hình cho công chúng được biết. Số lượng án tử hình và tử tù gia tăng trong những năm qua, thiếu cả thông tin cho những biện pháp áp dụng nhằm bảo đảm hình phạt tử hình chỉ dành cho tội trọng cố ý giết người, Ủy Ban cho điểm « C ».

Uỷ ban Nhân quyền LHQ cũng cho điểm « C » về việc thực thi bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền. Uỷ ban lấy làm tiếc cho việc cung cấp thông tin cụ thể trên các biện pháp bảo vệ người hoạt động nhân quyền, các nhà hoạt động xã hội dân sự, và yêu sách bổ sung thông tin trong các trường hợp lãnh án tù của các nhà hoạt động bảo vệ môi sinh Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương, Đặng Đình Bách, và Ngụy Thị Khanh.

Uỷ ban Nhân quyền LHQ yêu sách Việt Nam cung cấp thông tin về 3 người nói trên trong kỳ Kiểm điểm Thường kỳ sắp tới, vào tháng 3 năm 2023.

Uỷ ban Nhân quyền LHQ đã phản ảnh chính xác kết quả thực tại nhân quyền Việt Nam thông qua tài liệu Đệ trình theo dõi (follow-up report)  do Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) đệ nạp LHQ tháng 7 vừa qua. Bản Đệ trình chung FIDH-VCHR ghi rõ các chi tiết Việt Nam thất bại trong từng bước để thực thi các khuyến nghị Uỷ ban Nhân quyền LHQ đưa ra trên ba lĩnh vực nói trên : án tử hình, tự do ngôn luận, và bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền.

FIDH và VCHR nhắc lại lời kêu gọi Nhà cầm quyền Việt Nam :

  • Sửa đổi hay huỷ bỏ các sắc luật hay nghị định mâu thuẫn với Công ước Quốc tế về Các Quyền dân sự và chính trị (ICCPR) ;
  • lấy những bước tiến mới nhằm đưa tới hủy án tử hình ;
  • thực thi những biện pháp bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền (HDRs) ;
  • và trả tự do tức khắc, và vô điều kiện mọi người bị giam cầm vì đã sự dụng quyền tự do ngôn luận, quyền hội họp, quyền tự do lập hội, và quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

This post is also available in: English French

Check Also

Việt Nam: Tiết lộ những cuộc đàn áp biểu tình ôn hòa

Trong một bản phúc trình mới được công bố hôm nay, FIDH và Ủy ban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *