Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 10.9.2010

Chương trình thứ Sáu 10.9.2010

Download PDF

 

 

Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm nhân chứng bị Công an hành hung trong vụ đàn áp và ngăn cấm không cho Phật tử chùa Giác Minh cử hành Đại lễ Vu Lan ở Đà Nẵng.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *