Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 13.3.2009

Chương trình thứ Sáu 13.3.2009

Download PDF

 

 

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ giải thích với bà Katia Bennett, Tham tán Chính trị Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, về cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của Nhà cầm quyền Cộng sản qua các năm 1975, 1981, 2000, 2005, 2007, 2008, và lập trường đấu tranh của Giáo hội cho sự Vẹn toàn lãnh thổ, chống lại cuộc đồng hóa của Trung quốc.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *