Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 13.8.2010

Chương trình thứ Sáu 13.8.2010

Download PDF

 

 

Phản ứng của 2 Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đòi phá án tử hình cho sinh viên Phan Minh Mẫn & “Những Văn kiện Lịch sử của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang” về Pháp nạn III, 1975 – 1998.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *