Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 15.10.2010

Chương trình thứ Sáu 15.10.2010

Download PDF

 

 

Cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nói về Thông điệp “Hãy Bảo Vệ Thăng Long nhân 1000 Năm Thăng Long” & Nghe Quyết Nghị 8 điểm của Đại hội Thường niên 2010 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *