Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 17.4.2009

Chương trình thứ Sáu 17.4.2009

Download PDF

 

 

Ký giả Ỷ Lan phóng sự cuộc Hội luận Paris hậu thuẫn Lời Kêu gọi tháng 5 Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia với lời phát biểu của các ông Nguyễn Phúc Tửng, Võ Văn Ái, Trần Thanh Hiệp & Tin tức 2 Ban Đại diện GHPGVNTN Huế – Đà Nẵng với gần 100 tổ chức, hội đoàn, đảng phái, nhân sĩ khắp năm châu ký tên ủng hộ Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ để chống việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên gây đại nạn sinh thái và uy hiếp an ninh quốc phòng.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *