Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 27.3.2009

Chương trình thứ Sáu 27.3.2009

Download PDF

 

 

Chương trình đặc biệt tại Hội đồng Nhân quyền LHQ Genève ông Võ Văn Ái tố cáo Nhà cầm quyền Hà Nội không tuân thủ các Công ước LHQ, gây đại nạn sinh thái Tây nguyên vì khai thác mỏ bô-xít, và công bố tài liệu mật của Đảng cộng sản đàn áp dân chủ và nhân quyền.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *