Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 29.10.2010

Chương trình thứ Sáu 29.10.2010

Download PDF

 

 

Vụ chùa Kim Quang ở Huế bị đàn áp & Lời Kêu gọi thực hành Thông điệp Bảo Vệ Thăng Long của Hòa thượng Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, Viện Hóa Đạo, và Vụ trưởng Gia Đình Phật tử vụ Gia Đình Phật tử Việt Nam.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *