Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 3.4.2009

Chương trình thứ Sáu 3.4.2009

Download PDF

 

 

Chương trình đặc biệt về việc Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Đồng bào trong nước Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia trong suốt tháng 5 để chống việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên gây ra đại nạn sinh thái và an ninh quốc phòng rơi vào tay Trung Cộng.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *