Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 5.11.2010

Chương trình thứ Sáu 5.11.2010

Download PDF

 

 

Tường thuật chuyến thuyết trình và Ra mắt sách “Một Đời Vì Đạo Vì Dân” của Đức Cố Tăng thống Thích Huyền Quang tại hai thành phố Calgary và Edmonton ở Canada.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *