Home / Tài liệu / PTTPGQT : Công ty Ðiện lực viết thư ngày 4.5.04 hạn đến ngày 10.5 sẽ cúp điện, nhưng thư chỉ được gửi đi ngày 12.5 (theo dấu bưu điện) và Chùa Giác Hoa nhận được sáng 14.5.2004 mà thôi ?!

PTTPGQT : Công ty Ðiện lực viết thư ngày 4.5.04 hạn đến ngày 10.5 sẽ cúp điện, nhưng thư chỉ được gửi đi ngày 12.5 (theo dấu bưu điện) và Chùa Giác Hoa nhận được sáng 14.5.2004 mà thôi ?!

Download PDF

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *