Home / Tài liệu / PTTPGQT : Công ty Ðiện lực viết thư ngày 4.5.04 hạn đến ngày 10.5 sẽ cúp điện, nhưng thư chỉ được gửi đi ngày 12.5 (theo dấu bưu điện) và Chùa Giác Hoa nhận được sáng 14.5.2004 mà thôi ?!

PTTPGQT : Công ty Ðiện lực viết thư ngày 4.5.04 hạn đến ngày 10.5 sẽ cúp điện, nhưng thư chỉ được gửi đi ngày 12.5 (theo dấu bưu điện) và Chùa Giác Hoa nhận được sáng 14.5.2004 mà thôi ?!

Download PDF

Check Also

Khép kín không gian tự do: Định giá Nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ 2 của cuộc kiểm điểm LHQ Thường kỳ Toàn Thế giới (UPR)

  Bấm vào đây để hạ tải Phúc trình Shrinking Spaces (PDF)   PDF   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *