Home / Tài liệu / Viện Hóa Đạo : Diễn văn chào mừng Đại hội (của Hòa thượng Thích Viên Định, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo)

Viện Hóa Đạo : Diễn văn chào mừng Đại hội (của Hòa thượng Thích Viên Định, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo)

Download PDF
DIỄN VĂN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI GHPGVNTN KỲ IX
của Hòa thượng Thích Viên Định, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Giác Linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN.
Kính bạch Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN.
Kính bạch Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác Phó Tăng Thống GHPGVNTN.
Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm, chư Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức, Tăng, Ni.
Kính thưa quí vị Dân cử, quý quan khách, quý đoàn thể, tổ chức, quí cơ quan truyền thông.
Kính thưa toàn thể quí đồng bào, Phật tử.

Kính thưa liệt quí vị,

Việt Nam đang trong hoàn cảnh quốc nạn và Pháp nạn, GHPGVNTN không thể tổ chức Đại Hội được, vì thế đức Đệ Ngũ Tăng Thống uỷ nhiệm cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo tổ chức Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN kỳ 9 tại đất nước Hoa kỳ. Đây là một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại. Thay mặt chư Tôn đức Hội Đồng Lưỡng Viện, tôi trân trọng gửi lời chào mừng và vấn an đến chư Tôn Giáo phẩm, Tăng, Ni, quí vị Dân cử, quí quan khách, quý cơ quan truyền thông và toàn thể quí đồng bào, Phật tử đang hiện diện.
Kính thưa Liệt quí vị,

Hơn sáu thập kỷ qua, sống dưới sự cai trị của chủ nghĩa vô thần độc tài Cộng sản, người dân trong nước mất hết mọi tự do, dân chủ, nhân quyền. Hoàn cảnh đất nước hiện nay còn nguy cấp, tồi tệ hơn. Bên ngoài thì ngoại xâm đang lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải. Ngoài biển, ngư dân người bị giết, người bị bắt, tài sản bị cướp đoạt, ghe thuyền bị giam giữ để đòi tiền thế chuộc. Trong đất liền, núi rừng, cao nguyên bị đào xới làm ô nhiễm môi trường, triệt tiêu văn hoá, nguy cơ về an ninh quốc phòng rất đáng báo động. Biên giới bị bỏ ngỏ, người nước ngoài xâm nhập tự do, không kiểm soát được. Trong nước, do thể chế độc tài, độc đảng, bất công tạo ra các tệ nạn tham nhũng, hối lộ lan tràn… người dân sống trong một xã hội đen tối với vô vàn bất công, sợ hãi, đau thương không tả xiết.

Một cách tổng quan, từ các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, y tế, xã hội, tư pháp v.v… cho đến truyền thống đạo đức cổ truyền của dân tộc đều bị khủng hoảng, tha hóa và băng hoại vì sự bóp nghẹt, không khai dụng hết mọi trữ lượng chất xám cũng như sức mạnh tổng họp của toàn dân.

Suốt quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước, Phật Giáo luôn cùng chung số phận thăng trầm, vinh nhục với dân tộc, khi quốc gia bị quốc nạn, Phật giáo cũng bị Pháp nạn. Phật giáo Việt Nam luôn gắn liền với vận mệnh của dân tộc theo tinh thần Lục Độ Tập Kinh đã minh thị : “Bồ Tát thấy dân kêu ca nên xông vào trong lửa dữ để cứu nạn dân thoát khỏi ách nạn lầm than”. Đức Đệ Tứ Tăng Thống cũng từng dạy rằng : “Đạo Pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, dân tộc không thể hạnh phúc nơi áp bức đói nghèo”.

Đại nạn năm 1981, Giáo Hội bị triệt phá, mọi Phật sự bị ngưng trệ đến gần như tan rã. Trước chướng duyên nghịch cảnh vô cùng bức thiết đó, với hạnh nguyện vị tha, lợi sanh cao cả, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã đem hết hùng lực trí dũng để chèo chống, vì vậy con thuyền Giáo Hội mới tạm thời vượt qua cơn sóng dữ. Nhưng, với Nghị Quyết 36 của Nhà cầm quyền Cộng sản, một lần nữa, Giáo hội, vừa mới phục hoạt, lại bị phân hoá từ trong nước ra đến ngoài nước như chúng ta đã và đang chứng kiến.

Hiện nay, Giáo Hội vẫn đang tiếp tục bị đánh phá. Chư Tăng và Phật tử tham gia Giáo Hội luôn bị khủng bố, tù tội, quản thúc, quản chế… Trong hoàn cảnh tang thương nghiệt ngả, cơ sở, nhân sự còn thiếu thốn, Tăng Ni Phật tử còn nhiều e sợ, khó khổ, Giáo Hội vẫn kiên trì, cố gắng giữ vững lập trường dựng văn giữ nước trên 2000 năm của chư Tổ với mục tiêu phụng sự dân tộc và nhân loại bằng chánh pháp.

Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN kỳ 9 này, tuy có một vài sự hoán chuyển, bổ sung nhân sự, nhưng dưới sự chứng minh, chỉ đạo tối cao của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ và Hội Đồng Lưỡng Viện, nên lập trường, đường hướng của Giáo Hội vẫn trước sau nhất quán.

Giáo Hội vẫn điều hành theo Hiến Chương, Qui Chế, Nội Qui của Giáo Hội cũng như tuân thủ các Giáo Chỉ, Quyết Định, Thông tư, Thông Bạch của Hội Đồng Lưỡng Viện trước đây. Nhất là vẫn giữ vững ý chí của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, không sáp nhập, thống thuộc với nhà cầm quyền độc tài toàn trị. Cũng không bao giờ vì quyền lợi riêng tư của Giáo Hội mà hoà hợp, hoà giải với Nhà cầm quyền Cộng sản như lời Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Quốc tế, Ngài đã nói rằng :

“Chúng tôi không thể đem sự Tự do, Dân chủ, Nhân quyền của hơn 85 triệu dân Việt nam để đổi lấy sự tự do, phục hoạt cho riêng Giáo hội chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi nhà cầm quyền thực thi những điều cơ bản nhất để người dân chúng tôi được sống ấm no, hạnh phúc và thăng tiến như mọi dân tộc trên thế giới hiện nay”.

Giáo Hội vẫn tiếp tục kiên trì công cuộc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, và tích cực vận động cho nhân dân được đầy đủ tự do, dân chủ, nhân quyền, thoát nạn độc tài chậm tiến theo Sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước của GHPGVNTN mà đức Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống đã vạch ra năm 2001.

Để giữ gìn truyền thống lịch sử trên 2000 năm của chư Tổ, Giáo Hội sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh hoằng pháp độ sinh, nỗ lực củng cố và phát triển các cấp Giáo Hội, tận tâm giáo dục, đào tạo những thế hệ kế thừa, thực hành công tác từ thiện xã hội, đòi lại những cơ sở, Tự viện của Giáo hội đã bị nhà nước chiếm dụng, duy trì và xiển dương lý tưởng Bồ tát đạo, sát cánh với toàn dân trong sự nghiệp bảo lưu văn hóa, phát triển đất nước, quyết chí noi gương Đức Đệ Tứ Tăng Thống, tận hiến đời mình để phục vụ đạo pháp, dân tộc và nhân loại.

Giáo Hội luôn ân cần khuyến thỉnh, mời gọi chư Tăng, Ni và đồng bào Phật tử hãy vì sự sống còn của dân tộc và đạo Pháp mà dũng mãnh, phát tâm tham gia, hỗ trợ Giáo Hội trong công cuộc giải trừ quốc nạn và Pháp nạn.
Kính thưa liệt quí vị,

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ trước đây đãm nhiệm chức vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, nay vì niên cao lạp trưởng, sức khoẻ kém dần, nhân mãn nhiệm kỳ, Ngài triệu tập Hội Đồng Lưỡng Viện để thảo luận, tìm người kế thừa, gánh vác công việc, nhằm tiếp tục duy trì bản hoài và tôn chỉ của Giáo hội. Đây là việc thường kỳ của GHPGVNTN cũng như của bất cứ hệ thống tổ chức nào.

Trong cuộc họp này, Hội đồng Lưỡng Viện và các Ban Đại Diện Giáo Hội các Miền, Tỉnh, Thành, Quận, Huyện trên toàn quốc, qua sự trình bày, hội ý của Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống hợp cùng Thư Thỉnh Nguyện của Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống, thay mặt chư Tôn đức Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, tất cả chư Tôn đức Hội đồng Lưỡng Viện và các Ban Đại Diện đã đồng thanh cung thỉnh Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ lên an toạ ngôi vị Đệ Ngũ Tăng Thống để tứ chúng được an tâm có nơi qui hướng hết lòng phụng sự đạo Pháp, dân tộc và nhân loại.

Giữa bối cảnh pháp nhược ma cường, nhân tâm ly tán, nhân sự của Giáo Hội còn thiếu vắng, không có nhiều sự lựa chọn, chúng tôi được Đức Đệ Ngũ Tăng Thống tin tưởng, được chư Tôn đức Giáo phẩm trong Hội Đồng Lưỡng Viện và các Ban Đại Diện tín nhiệm giao phó. Dù tự biết tài hèn đức mọn, nhưng trước nhu cầu cần yếu và sự sống còn của Giáo Hội, chúng tôi không thể không phụng mệnh dù dự kiến là sẽ gặp nhiều gian nan và nguy khốn. Vì tiền đồ của Đạo pháp và dân tộc, chúng tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức trong trách vụ đầy khó khăn hiện nay.

Trong hoàn cảnh Giáo Hội bị vây khổn nhiều mặt, Phật sự thì đa đoan, nhân sự lại giới hạn, Giáo Hội rất cần sự hỗ trợ của quý đoàn thể, tổ chức, báo chí, đồng bào, Phật tử trong và ngoài nước, nhất là Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris.

Kính mong chư Tôn đức Giáo phẩm, quí Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng, Ni, các đoàn thể, tổ chức, nhân sĩ các giới và toàn thể quí đồng bào, Phật tử hết lòng hỗ trợ cho để Phật sự Giáo Hội được viên thành, đất nước, dân tộc Việt nam mau thoát khỏi ách nạn, đau thương.

Cầu nguyện Tam Bảo, lịch đại Tổ sư, Thiên long bát bộ, chư anh linh anh hùng, liệt nữ, hồn thiêng sông núi chứng minh và ũng hộ cho ước vọng chung của chúng ta được tựu thành như nguyện. Kính chúc Đại Hội thành công viên mãn.

Trân trọng cám ơn và kính chào liệt quí vị.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

Tỳ kheo Thích Viên Định

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *